"Gemeente doet mijn huis onderlopen"

BEWONER DIENT KLACHT IN TEGEN DOORSTEKEN VLIET BIJ WATEROVERLAST

Leo De Smet toont zijn dossier tegen de gemeente.
Kristof Pieters Leo De Smet toont zijn dossier tegen de gemeente.
Leo De Smet heeft een klacht ingediend bij het Kruibeekse gemeentebestuur na de recente wateroverlast. De gelijkvloerse verdieping van zijn huis kwam weer blank te staan. "En dat omdat de gemeente telkens de dijk van de Vliet doorsteekt", aldus de man.

De familie De Smet heeft intussen al vier keer water binnen gekregen en telkens gebeurde dat omdat de schotbalken van de Vliet verwijderd werden. "Intussen komt er al geen graafmachine meer aan te pas, maar zijn er schotbalken geplaatst, die gewoon weggenomen worden", zegt Leo De Smet. "We begrijpen dat het gebeurt om de huizen in de Rupelmondestraat te vrijwaren, maar wij hebben dan wel natte voeten", zucht de man.

Knelpunten

Hij stapte naar het provinciebestuur en kreeg er gelijk. De provincie verbood de gemeente om de Vliet bewust te laten overstromen, maar die hield zich daar niet aan. "We kunnen niet anders", zegt burgemeester Jos Stassen (SamenVoorKruibeke). "De provincie schermt met berekeningen van waterdebiet en zegt dat de Vliet voldoende capaciteit heeft, maar dat is onzin. Als het zwaar regent, kan de Vliet de toevloed van water niet aan. De vaart krijgt alle water van de kasteelvaart, de Hanewijkbeek en andere nabijgelegen beken te verwerken. De knelpunten zijn een te hoge duiker in de Dijkstraat en het feit dat de Vliet alleen water kan lozen bij laagwater in de Schelde."


"Daarom hebben we 'gespeeld' met de schotten aan de Vliet in de Kleine Gaanweg", gaat hij verder. "Toen het water in de kasteelvijver dreigde te overstromen, namen we enkele schotten weg en lieten we het water naar de polder en de ringgracht lopen. Zodra de druk afnam of de Vliet kon leeglopen in de Schelde, verhoogden we de schotten weer. Het is continu een evenwicht zoeken. We mogen niet te veel water naar de polder laten stromen, want anders creëren we problemen in de lager gelegen gebieden in Bazel. Ook stropt het rooster van de Vliet aan het brugje naar de Graventoren snel op door meegevoerde takken en zwerfvuil. Maar als we moeten kiezen tussen een garage en enkele tuinen in de Blauwe Gaanweg of een hele reeks huizen in de Rupelmondestraat, is het snel beslist."


De Smet vraagt nu een overleg met de gemeente en eist ook dat zij opdraait voor de schade aan zijn woning. "Als de schotbalken niet waren verwijderd, hadden we geen water binnengekregen. Bovendien nemen we het de gemeente kwalijk dat ze ons niet op de hoogte heeft gebracht. Anders hadden we nog zandzakjes kunnen leggen", zegt hij.

Zandzakjes

Het echtpaar was van plan om zijn woning dit voorjaar te verkopen. "Maar dat kunnen we nu wel vergeten. De notaris heeft al laten weten dat het erg moeilijk zal zijn", zucht hij.