"Crimineel gedrag in gebied vol recreatievelingen"

STROPER SLACHT IN PAAR MAANDEN VIER REEËN IN POLDERS

Tom Maes van het Agentschap voor Natuur en Bos kwam ter plaatse om het kadavar te onderzoeken.
Foto's Kristof Pieters Tom Maes van het Agentschap voor Natuur en Bos kwam ter plaatse om het kadavar te onderzoeken.
Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft de 'jacht' geopend op een stroper die op enkele maanden tijd al vier reeën heeft afgeslacht. "Aan dit tempo is het hele bestand tegen eind dit jaar uitgeroeid", zegt Tom Maes, diensthoofd van de boswachters. Burgemeester Jos Stassen vreest voor de veiligheid. "Dit is ronduit crimineel gedrag in een gebied waar ontzettend veel mensen komen wandelen en fietsen."

Het waren wandelaars die gisteren aan de alarmbel trokken, toen ze ergens in de berm het kadaver vonden van een jonge ree. "Het was zeker niet het werk van een of ander roofdier, want er was niet aan gebeten. Het vlees was mooi afgesneden, duidelijk het werk van stropers", zegt Vienna Gorrebeeck. Een verrassing is het niet voor het Agentschap voor Natuur en Bos. "We hebben al enkele meldingen gekregen van stroperspraktijken in de Polders van Kruibeke", bevestigt regiobeheerder Tom Maes, bevoegd voor de boswachters van ANB. "De eerste melding gebeurde eind december. Toen werden er twee dode reeën gevonden in de polder. Ze hadden duidelijke schotwonden en het vlees was vakkundig afgesneden." Bij een andere dode ree was enkel het gewei eraf gehaald en meegenomen als trofee. ANB heeft intussen weet van vier dieren die door stropers zijn afgeknald. "Het gaat hier om een relatief jong natuurgebied dat nog volop in ontwikkeling is", vervolgt Maes. "De reeën zijn niet uitgezet, maar hier op natuurlijke wijze terecht gekomen. Ze zijn vermoedelijk de Schelde overgezwommen. Dat is het mooie aan de natuur. Door een habitat af te bakenen, creëer je leefgebied voor diersoorten. Ze vinden zelf de weg. We vermoeden dat er intussen een twintigtal reeën leven in de Polders. We zitten echter nu al met vier dode dieren op twee tot drie maanden tijd. Aan dit tempo is het volledige bestand tegen eind dit jaar volledig uitgeroeid."

Kristof Pieters

"Ontzettend gevaarlijk"

Volgens ANB is het zeer uitzonderlijk dat stropers actief zijn in natuurgebieden. "Zeker in zulke druk bezochte gebieden als de Polders van Kruibeke waar veel recreatie is. Een stroper moet veel lef hebben om zich hier te wagen. Bovendien is het ook ontzettend gevaarlijk. Er wordt namelijk geschoten in een gebied waar veel wandelaars zijn." Burgemeester Jos Stassen (SamenVoorKruibeke) gaat de politie vragen om extra toezicht te houden en doet net als ANB een oproep naar de bevolking om tips te geven zodat het stropen gestopt kan worden.

"Regelmatig schoten"

"In de eerste plaats om veiligheidsredenen", zegt Stassen. "Dit betekent namelijk dat er een of meerdere gewapende mannen rondlopen in een gebied met ontzettend veel wandelaars en fietsers. Dit is levensgevaarlijk en gewoon crimineel gedrag. Er is sowieso een absoluut verbod op jagen in dit natuurgebied. De enigen die dit mogen doen, zijn mensen van ANB zelf bij ziekte of overpopulatie." De gemeente had zelf ook al signalen gekregen dat er stropers actief zijn. "Regelmatig horen er mensen schoten in het gebied, maar het is moeilijk om dit te lokaliseren", zegt Stassen. "Bovendien is het een enorm groot gebied van bijna 700 hectare. Het is moeilijk om stropers op heterdaad te betrappen. Jammer genoeg worden de reeën ook steeds minder schuw. Ze wagen zich steeds vaker over de dijk waardoor ze een nog makkelijker doelwit worden."


Alle tips over de strooppraktijken in de Polders van Kruibeke kunnen gemeld worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos via anb@vlaanderen.be