Werken vernieuwing stationsbuurt hervatten
in september: dit moet nog gebeuren

De nieuwe wegtunnel met ernaast de fiets- en bustunnel, kant Panorama.
Stad Kortrijk De nieuwe wegtunnel met ernaast de fiets- en bustunnel, kant Panorama.
De werken voor de vernieuwing van de stationsbuurt in Kortrijk hervatten in september. Na voorbereidende werken start het uitgraven van een parking onder het Conservatoriumplein. En het uitgraven van een wegtunnel, vanaf rotonde Panorama tot in de Lambrechtlaan. De gefaseerde werken zijn eind 2022 af. Buurtbewoners krijgen na het zomerverlof een infobrief met alle details.

De aanleg van de wegtunnel is ingepland. De tunnel start aan rotonde Panorama en loopt onder de Appel door waar de kluifrotonde verdwijnt. Hij komt uit in de Lambrechtlaan, nabij de fiets- en voetgangerstunnel tussen Kortrijk Weide en de Nolfstraat. “De inrichting van de werf gebeurt in september. Diezelfde maand wordt er ook een tijdelijke doorsteek tussen de Burgemeester Lambrechtlaan en Magdalenastraat aangelegd”, zegt communicatiecoördinator Isabel Cossement. “In oktober start de aanleg van de ondertunneling tot aan de Appel en komt er nog een doorsteek, tussen de Magdalenastraat en Consciencestraat. Die tweede fase duurt negen maanden.”

Aan de rotonde Panorama gaat de toegang tot de Minister Vanden Peereboomlaan dicht.

Communicatiecoördinator Isabel Cossement

Parkje 

In augustus 2020 start een derde fase, met de verdere ondertunneling en de aanleg van de tunnelmond in de Lambrechtlaan. Die werken duren tot juni 2021. Na de zomer van 2021 wordt de ondertunneling afgewerkt, ook aan de tunnelmond bij rotonde Panorama, waar de toegang tot de Minister Vanden Peereboomlaan dicht gaat. “Er komt daar een groen parkje”,  zegt Isabel Cossement. “We zorgen ervoor dat de Kongoweg palend aan de Vanden Peereboomlaan bereikbaar blijft.”

Werken wegtunnel: de vier fasen
stad Kortrijk Werken wegtunnel: de vier fasen

Het treinverkeer zal tien dagen stilgelegd worden, wellicht rond Pasen 2021, voor de aanleg van een fiets- en bustunnel.

coördinator Isabel Cossement

Fiets- en bustunnel

Naast de wegtunnel komt een fiets- en bustunnel, dwars door het landhoofd van de spoorwegbrug nabij Panorama. Het inschuiven van een metalen buizendak onder de sporen, om een platform te maken en grondverzakkingen te voorkomen tijdens het persen van de tunnel in het landhoofd, mislukte in het najaar van 2018. Omdat er zwaar gesteente in het landhoofd zit, kwamen de sporen lichtjes omhoog. Wat niet veilig is. De tunnel in het landhoofd persen kan enkel door de sporen op te breken en treinverkeer tijdelijk stil te leggen. Het onderbreken van het treinverkeer vergt een lange en grondige voorbereiding door Infrabel en de NMBS. “Het treinverkeer zal zo’n tien dagen stilgelegd worden, wellicht rond Pasen in 2021”, zegt Isabel Cossement. “De paasvakantie is interessant omdat het dan kalmer is op het vlak van treinverkeer in Kortrijk. De werken omvatten niet enkel de aanleg van de fiets- en bustunnel. Maar ook het lokaal vernieuwen van de sporen. De wegtunnel en de naastliggende fiets- en bustunnel kunnen tegen eind 2022 geopend worden voor het verkeer.”

Het is de bedoeling om tegen eind 2022 de bushaltes van De Lijn aan het station weer te herorganiseren.

Isabel Cossement

Bushaltes reorganiseren

Over naar de nieuwe parking met 900 plaatsen onder het Conservatoriumplein en de Tolstraat. Die werken starten in oktober en zijn eveneens eind 2022 af. Want het in- en uitrijden zal via de wegtunnel in de Zandstraat gebeuren. Het is verder de bedoeling om tegen eind 2022 de bushaltes van De Lijn aan het station te herorganiseren. Zo is nu de afstand tussen het treinstation en de busterminal aan de Doorniksetunnel te groot. “De Lijn brengt die haltes eind 2022 weer naar de noordkant van het station”, zegt Isabel Cossement. “Aan de zuidkant aan de achterkant van het station in de Minister Tacklaan blijven enkel haltes voor de stadslijnen naar Hoog Kortrijk, zoals naar het ziekenhuis AZ Groeninge en de hogeschool Vives. Omdat die bussen aan de zuidkant via de Doorniksewijk makkelijk naar Hoog Kortrijk kunnen.”

De nieuwe wegtunnel, een de kant van de Lambrechtlaan.
stad Kortrijk De nieuwe wegtunnel, een de kant van de Lambrechtlaan.

Groene boulevard

Hoe ingrijpend alle werken ook zijn, eind 2022 is het eindpunt niet. De bovenaanleg met onder meer een nieuwe groene boulevard tussen het station en Kortrijk Weide, boven de nieuwe parking en de wegtunnels, komt daarna nog aan bod en is eind 2023 af. De bovengrondse parkings op het Conservatorium- en het Casinoplein verdwijnen. 

Nieuw station

Wellicht rond 2023 start de bouw van een nieuw station. De plannen worden nog verfijnd. “Maar het is zeker de bedoeling dat er een nieuw station komt, de NMBS is het aan het voorbereiden”, zegt Isabel Cossement. Die werken zullen minder hinder veroorzaken omdat er per spoor zal gewerkt worden. De bouw van het nieuwe station is wellicht rond 2030 af. Ook de Minister Tacklaan wordt nog heraangelegd. En het Stationsplein wordt een oase van groen. Het betekent meteen ook het sluitstuk van de vernieuwing van de stationsbuurt. Info: www.kortrijk.be/stationsproject/stationsproject.

Een blik op de toekomstige parking onder het Conservatoriumplein
stad Kortrijk Een blik op de toekomstige parking onder het ConservatoriumpleinReacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.