Voordracht over dialect

Op uitnodiging van de heemkundige vereniging De Leiegouw vindt vandaag13 november om 20 uur in Muziekcentrum Track aan het Conservatoriumplein een voordracht plaats over : "Wordt er nog Kortrijks gesproken?"


Dr. Frans Debrabandere, erevoorzitter van De Leiegouw en specialist naamkunde en dialectologie, verstrekt toelichting. Meer info: 056/42.33.05. (PHM)