VMM legt bypass aan langs Heulebeek

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) legt een bypass langs de Heulebeek, zodat de beek zijn overtollige water kan afvoeren via deze weg. Het waterpeil in het centrum van Heule wordt op die manier beperkt. Voor de realisatie van deze bypass, een brede, diepe gleuf, is een koker nodig onder het spoor, die zorgt voor de verbinding tussen de Heulebeek en de bypass. Door de werken aan die bypass was de Warande de voorbije week twee dagen afgesloten.


Nog tot en met 17 juni kunnen voetgangers en fietsers wel door. Van 18 juni tot en met 20 juli wordt de Warande nogmaals afgesloten. Plaatselijk autoverkeer is steeds mogelijk tot aan de werfzone. Tot 22 juni voert de VMM voorbereidende werken uit voor het plaatsen van deze koker. Op 23 juni wordt de koker onder het spoor gebracht. De verdere afwerking duurt dan nog tot 20 juli.


(JME)