Vlaams Belang start petitie tegen komst moskee

Wouter Vermeersch, voorzitter van het Vlaams Belang, is een petitie gestart tegen de komst van de moskee in Kortrijk. Een kleine 900 mensen hebben de petitie intussen getekend.

"Wij gaan ervan uit dat de meerderheid van de inwoners van Kortrijk tegen de komst is van de moskee", zegt Vermeersch. "Zo'n petitie is een ideaal middel om te meten of onze inschatting klopt. Elke dag hebben al zo'n 100 mensen de petitie getekend."


Via de petitie wil de partij druk kunnen zetten. "Wij willen meer inspraak voor de buurtbewoners. Er moet een duidelijke visie komen voor de parkeerproblematiek. Er zijn nu 60 parkeerplaatsen voorzien, terwijl op topmomenten zo'n 800 mensen naar de moskee zouden komen. Waar zullen die wagens geparkeerd worden? Tot slot willen we een duidelijk zicht op de financiering van dit project. Waar komt die 4,7 miljoen euro vandaan?" Wie de petitie wil bekijken, kan dat op https://www.petities24.com/moskeekortrijk. De opening van een nieuwe moskee op de Brugsesteenweg, waar nu een Bio-Planet zit, zou ergens volgend jaar, of in 2019 plaatsvinden.


(JME)