Vijf nieuwjaarsbaby's geboren in AZ Delta

OOK RECORDAANTAL BEVALLINGEN IN 2017 VOOR MEENSE CAMPUS

Dokter Johan Vandenberghe, dokter Dieter Mortier en dokter Inge Cooremans poseren trots met de nieuwjaarstweeling Hawa en Hasza en hun zusje Hadia.
Foto Maxime Petit Dokter Johan Vandenberghe, dokter Dieter Mortier en dokter Inge Cooremans poseren trots met de nieuwjaarstweeling Hawa en Hasza en hun zusje Hadia.
Vijf baby's zagen op 1 januari het levenslicht in AZ Delta Campus Menen, een record voor de grensstad. Ook het totale aantal bevallingen lag er in 2017 erg hoog, met 497. Het aantal geboortes daalde dan weer fors bij AZ Groeninge in Kortrijk. Waregem doet het beter en zag een stijging van 721 naar 759.

Het jaar werd feestelijk ingezet in het ziekenhuis AZ Delta, campus Menen. Op de eerste dag van het jaar zagen er maar liefst vijf baby's het levenslicht. We kunnen spreken van een minibabyboom, want andere jaren komen er met nieuwjaardag maar 1 of 2 baby's bij, heel soms zelfs geen enkele.


"Blijkbaar zijn er nergens anders in West-Vlaanderen zoveel baby's geboren als hier, maandag', vertelt Heidi Loyson, hoofvroedvrouw. "Hoewel ik verlof had maandag, ben ik toch gaan werken, omdat er te veel werk was voor het personeel dat we op de planning hadden voorzien."

Tweeling

Het is mama Sajia Habibullah die de tweeling Hawa en Hasza ter wereld bracht. Sajia en haar man Ansari Hafizullah zijn afkomstig uit Afghanistan. Nadat ze 14 jaar in Nederland woonden, kwamen ze vorig jaar naar Menen. "Ik was uitgerekend voor 5 februari", vertelt ze. "Maandagnamiddag om halfvijf, zijn de twee meisjes met een keizersnede geboren. Dat ik oudejaarsnacht hier heb moeten doorbrengen, vond ik niet zo erg." Sajia koos voor het ziekenhuis in Menen omdat ze tevreden is over de verzorging die ze er krijgt. En er delen nog wel wat mama's Sajias mening.

Persoonlijke aanpak

In 2017 kwamen er 497 baby's ter wereld, en dat is het hoogste aantal geboortes ooit in Menen. "We merken inderdaad wel dat onze materniteit aan populariteit wint", zegt Loyson. "Dat ligt in de eerste plaats aan onze kleinschaligheid, horen we. We hebben 12 bedden, voor 20 personeelsleden. Op welke afdeling mama's ook belanden, bij verloskunde, materniteit en neonatologie, ze zien altijd dezelfde gezichten. Waar je elders misschien meer een 'nummer' bent, word je hier echt persoonlijk benaderd. We kiezen er tot slot ook voor om zoveel mogelijk de natuur zijn gang te laten gaan. Epidurale verdoving en ingeleide bevallingen, het kan wel, maar we zien het als minder evident. Die aanpak wordt ook gewaardeerd."

Babyfriendly-label

Ook Waregem scoorde in 2017 goed. Daar kwamen er 759 kindjes ter wereld, een stijging ten opzichte van de 721 in 2016. "Dat is geen toeval", zegt An-Sofie Neirynck van het Lourdesziekenhuis. "We zetten sterk in op informeren en begeleiden van ouders, onder meer met infoavonden, consultaties bij onze vroedvrouwen en hulp bij voedingskeuze. We hebben al twee jaar het 'babyfriendly'-label."

Extra initiatieven

Dat deze twee ziekenhuizen beter scoren dan in 2016, hoewel het algemene geboortecijfer daalt, kan niet anders dan gevolgen hebben voor AZ Groeninge in Kortrijk. Daar telden ze 1.698 bevallingen tegenover de 1.855 in 2016.

"We zijn ons bewust van die dalende trend, en die motiveert ons om er nog harder tegenaan te gaan in 2018", zegt Eline Lamaire. "Zo plannen we een aantal extra initiatieven, zoals een samenwerking met het Wit-Gele Kruis, voor begeleiding na de bevalling."