Verlaging Leieboorden start op 1 maart

Er zijn al voorbereidingen bezig, maar de echte werken voor de verlaging van de Leieboorden aan de Broeltorens starten op 1 maart. De boorden worden in het komende jaar 2 meter verlaagd, tot 80 centimeter boven het water.

Aannemer is Aswebo. De werken starten in de Gezellestraat, vanaf de Onze-Lieve-Vrouwestraat over de Broelbrug tot aan de Dam. Dat luik duurt tot midden juni. Er starten op 1 maart tegelijk werken in de Koventstraat, tussen Onze-Lieve-Vrouwestraat en Handboogstraat. "Daar wordt het wel complexer", zegt projectleider Lieven Vandeputte. "In de ondergrond zitten restanten van een burcht, die archeologen eerst in kaart brengen. En er moet daar ook werk gemaakt worden van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel en een nieuwe waterleiding. Toch moet de Konventstraat tegen midden juli af zijn", aldus Vandeputte. De werken in de Broelkaai vatten in juni aan. Het eerste deel, tussen Budastraat en Kapucijnenstraat, moet in vier maanden af zijn. De werken in de Verzetskaai vatten op 7 augustus aan. De verlaging van de Leieboorden is in april 2018 voltooid. "Huizen en horecazaken blijven steeds bereikbaar", verzekert minder-hinder-coördinator Heidi Debels. Op de verlaagde Leieboorden zullen mensen, zoals op de Graslei in Gent, gezellig kunnen praten bij het water. "Of iets drinken, op de mooiste terrassen van Kortrijk", zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld). De werken kosten net geen 4 miljoen euro. Dat bedrag wordt, elk de helft, door de stad en Waterwegen en Zeekanaal betaald. (LPS)