Ubuntu en Achtkanter fusioneren

Sociale organisatie Groep Ubuntu en Den Achtkanter, die personen met een (mentale) beperking ondersteunen, fusioneren deze maand om de zorg betaalbaar te houden.


Er zijn geen ontslagen bij de 548 personeelsleden. De dienstverlening wordt verbreed en de expertise uitgebreid. Petra Vercruysse van vzw Den Achtkanter wordt algemeen directeur. Beide raden van bestuur fusioneren, terwijl er vanaf maart een gemeenschappelijk loket komt. Beide organisaties samen hebben een kleine 800 cliënten, waarvan er ruim 500 een intensieve ondersteuning nodig hebben. Groep Ubuntu, met zetel in Zwevegem, is actief in Zuid-West- en Zuid-Oost-Vlaanderen. Den Achtkanter, met zetel in Kortrijk, is vooral actief in Zuid-West-Vlaanderen. (LPS)