Tunnelwerken liggen tot 2021 stil

METALEN BUIZENDAK DUWT TREINSPOREN OMHOOG

De werken aan de tunnel nabij rotonde Panorama liggen stil.
Foto Henk Deleu De werken aan de tunnel nabij rotonde Panorama liggen stil.
De werken voor een fiets- en bustunnel nabij rotonde Panorama liggen tot 2021 stil. Het persen van de tunnel in de spoorwegbrug kan enkel als het treinverkeer onderbroken wordt.

De fiets- en bustunnel komt in het landhoofd van de spoorwegbrug in de Zandstraat. Verderwerken kan niet. Omdat het inschuiven van een metalen buizendak onder de sporen, om zo een platform te maken en grondverzakkingen te voorkomen als de tunnel in het landhoofd geperst wordt, mislukte. Door het inschuiven van het buizendak kwamen de sporen enkele centimeters omhoog en dat is niet veilig voor het treinverkeer. "Er zit hard gesteente in het landhoofd. Verrassend, want proefboringen hadden dat vooraf niet aangetoond", legt coördinator Isabel Cossement uit. "Hierdoor kan de tunnel in het landhoofd persen enkel door de sporen op te breken en het treinverkeer tijdelijk te onderbreken. De uitvoering zal wellicht pas in 2021 zijn omdat het een ingrijpende maatregel is, die lang op voorhand moet aangevraagd en goedgekeurd worden."


Het station van Kortrijk is een van de belangrijkste in ons land. Zo komen de drukke spoorlijnen Brugge-Kortrijk en Gent-Moeskroen er samen. De tienduizenden pendelaars opzadelen met een tijdelijke onderbreking van treinverkeer, de details worden nog bepaald, is geen lachertje. Een andere oplossing is er evenwel niet.

Werfverkeer

Hoe zit het met het verdere verloop van de vernieuwing van de stationsbuurt? "De (voorbereidende) werken voor een naastliggende wegtunnel vanaf de rotonde Panorama tot aan de Nolfstraat en het uitgraven van een nieuwe parking onder het Conservatoriumplein starten zoals voorzien in september 2019", vervolgt Isabel Cossement. "Die planning blijft overeind. Het is dus wel zo dat de fiets- en bustunnel er tegen dan nog niet zal zijn. Waardoor er geen werfverkeer door kan, wat eerst de bedoeling was. We zoeken een andere oplossing voor het werfverkeer. Er zijn alternatieven genoeg, zoals het afvoeren van aarde via boten op de Leie, aan het stadsdeel Weide."


De tunnels, met daarboven een groene boulevard naar Weide in de plaats van de door de vele files gehate kluifrotonde Appel, openen in principe in het najaar van 2022, net zoals de nieuwe parking onder het Conservatoriumplein. Tegen eind 2022 is op het Conservatoriumplein de huidige parking weg. Het wordt daar een muziekplein. Het aanpalende Casinoplein, waar de parking ook verdwijnt, wordt tegen 2024 een theaterplein. De werken voor een nieuw station, onder welke vorm is nog onduidelijk, starten wellicht in 2023 en zijn tegen 2030 af. Het Stationsplein wordt nadien een oase van groen.