toekomstige Parking onder Conservatoriumplein slankt af

De nieuwe parking op het Conservatoriumplein krijgt geen 1.200, maar 900 parkeerplaatsen.
Foto Henk Deleu De nieuwe parking op het Conservatoriumplein krijgt geen 1.200, maar 900 parkeerplaatsen.
De nieuwe parkeerhaven onder het Conservatoriumplein krijgt 900 in plaats van 1.200 plaatsen. Omdat pendelaars meer met de fiets komen, al moet de NMBS ook aan besparen denken.

De parking onder de Tolstraat en vroegere bushaltes aan het Conservatoriumplein krijgt slechts drie in plaats van vier bouwlagen. Het stadsbestuur laat weten dat bij de opmaak van het ontwerp in 2011 er een behoefte was aan 1.200 parkeerplaatsen, waarvan 1.000 voor pendelaars. Uit een bevraging van reizigers en tellingen blijkt nu dat het aantal pendelaars dat met de wagen komt, sinds 2017 met vijftien procent daalde. Steeds meer pendelaars komen met de fiets of de bus of laten zich afzetten en ophalen op de shop & go -parkeerplaatsen aan het station. Een belangrijke oorzaak is het verdwijnen van de gratis parking Appel door de werken op het nabijgelegen nieuwe stadsdeel Kortrijk Weide. Hierdoor vullen mensen hun verplaatsingen anders in. Het is volgens het stadsbestuur dan ook niet de bedoeling om een parking met overcapaciteit te bouwen. Vandaar de keuze om én de parking onder het Conservatoriumplein te verkleinen én tegelijk de voorziene ondergrondse fietsenstalling te vergroten. Het dossier wordt administratief en procedureel aangepast, volgens de nieuwe insteek.

Minder ambitieus station

Een mooie uitleg, al moet de NMBS ook besparen, waardoor stationsprojecten herbekeken worden. Zo ziet het er ook naar uit dat het nieuwe station van 77 miljoen euro voor Kortrijk, 'zwevend' op pijlers boven de perrons en de sporen, geschrapt wordt. Daar waarschuwde gewezen burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V) eerder al voor. Een voorstel voor een iets minder ambitieus station, dat ongeveer 10 miljoen euro goedkoper is, zal het wellicht halen.

Timing blijft overeind

De nieuwe aanpak verstoort de werken in de stationsbuurt niet. De werken voor de parkeerhaven onder het Conservatoriumplein vatten zoals gepland midden 2019 aan.


Tegelijk start de aanleg van een wegtunnel tussen de rotonde Panorama en de kluifrotonde Appel. De kluifrotonde verdwijnt. De tunnel krijgt een in- en uitrit naar de nieuwe parkeergarage onder het Conservatoriumplein. Er zijn trouwens nu al werken bezig aan de rotonde Panorama, waar een fiets- en bustunnel komt die aan de toekomstige wegtunnel zal palen. De wegtunnel en de parkeergarage zijn tegen het najaar van 2022 af.


Boven de tunnels komt een nieuwe boulevard met veel groen, tussen het station en het stadsdeel Weide. Het Conservatoriumplein wordt een groen plein, terwijl het Casinoplein een theaterplein wordt. De werken voor een nieuw station starten in 2023 en zijn tegen 2030 af. Het Stationsplein wordt eveneens een oase van groen.