Test of je huis aan Heulebeek onder water kan lopen

De ondertekening van het charter riviercontract Heulebeek was donderdagnamiddag, aan de Heule in Kortrijk
Henk Deleu De ondertekening van het charter riviercontract Heulebeek was donderdagnamiddag, aan de Heule in Kortrijk
In het stroomgebied van de Heulebeek hebben door de klimaatverandering op termijn 79 procent meer adressen jaarlijks 1 kans op 10 om te overstromen. Die boodschap staat op een nieuwe site, waar inwoners van Heule, Kuurne, Moorslede, Moorsele, Ledegem en Zonnebeke vanaf nu zelf kunnen testen hoeveel kans ze hebben dat hun woning onder water loopt. 

Het project loopt een jaar. Ook inwoners kunnen ideeën aangeven over hoe de problemen rond waterkwaliteit, droogte en overstromingen kunnen aangepakt worden. Begin 2021 worden de haalbare engagementen in een riviercontract voor de Heulebeek vastgelegd, wat de rode draad zal zijn om het waterbeheer in de vallei van de Heulebeek verder vorm te geven. Zo wordt het overstromingsrisico duurzaam verminderd, de waterschaarste teruggedrongen en de waterkwaliteit bevorderd. Want in het verleden veroorzaakte de Heulebeek al regelmatig problemen rond wateroverlast en -schaarste. In de toekomst kan het probleem groter worden, met tot 2.900 getroffen adressen. Het project riviercontract Heulebeek is een initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij, de betrokken steden en gemeenten waar de beek passeert, de intercommunale Leiedal en de West-Vlaamse Intercommunale, het departement Landbouw & Visserij, Natuur.koepel Zuid-West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen.  Info: https://heulebeek.riviercontract.be. Er zijn ook Heulebeekfora waar er info wordt gegeven en waar burgers, bedrijven en verenigingen suggesties kunnen doen. Die zijn op maandag 2 maart in OC De Vonke in Heule, op woensdag 4 maart in De Linie in Moorslede en op maandag 23 maart in OC De Stekke in Moorsele, telkens van 20 tot 23 uur.