Stationsplein deels dicht

Het Stationsplein is op maandag 3 april deels dicht voor verkeer. Aannemer Stadsbader plaatst er een muur, die een nieuwe fietsenstalling afbakent.


Wie toch de voorkant van het station met de auto wil bereiken, kan dat die dag enkel via het Conservatoriumplein. Op dinsdag 18 april verhuizen de stallingen uit de Tolstraat, de Stationsstraat en aan stationsbuffet Pegasus naar het Stationsplein.


Waar de nieuwe fietsenstalling op vrijdag 21 april opent voor gebruik. Ook op vrijdag 21 april is er een laatste verhuisgolf van stallingen uit de Tolstraat, Doornikselaan en Reynaertstraat naar het Stationsplein. De nieuwe stalling voor duizend fietsen op het Stationsplein kadert in voorbereidende werken voor de start van de vernieuwing van de stationsbuurt. (LPS)