Slecht voetpad? Stad komt ter plaatse

Bert Herrewyn, Philippe De Coene en Axel Weydts bij het recent vernieuwd voetpad in de Roterijstraat.
Foto Deleu Bert Herrewyn, Philippe De Coene en Axel Weydts bij het recent vernieuwd voetpad in de Roterijstraat.

Sp.a is geïnspireerd door 12.000 huisbezoeken. "Het onderhoud van groen en de staat van trottoirs is vaak het belangrijkste gespreksonderwerp", zegt kopman Philippe De Coene. "We stellen een nieuwe aanpak voor: 1777-aan-huis. Een bewoner laat een probleem weten via het meldpunt 1777, waarna er een afspraak ter plaatse volgt.


Over het uit te voeren werk en het vastleggen van een realistische timing. We stellen twee coördinatoren met technische kennis en klantvriendelijkheid aan voor die aanpak. Mensen met een sterk karakter, die een soort ombudsrol krijgen", aldus De Coene.


Er is ook meer budget nodig. Schepenen Bert Herrewyn en Axel Weydts: "Er komt een extra ploeg voor groenonderhoud in de wijken. Kostprijs: 200.000 euro per jaar. Het jaarlijks budget voor onderhoudswerken verdubbelt naar 4 miljoen euro. De helft gaat naar herstellen van straten, onderhoud van fietsverbindingen en trage wegen en lokaal herstel van voetpaden. Anderhalf miljoen euro gaat naar de volledige heraanleg van voetpaden in zes straten per jaar. 500.000 euro gaat naar de heraanleg van wijkgroen, goed voor twee wijken per jaar zoals straks Disgracht in Heule. Zware dossiers voor de volledige heraanleg van straten zoals de Steenstraat in Heule en Driekerkenstraat in Bissegem budgetteren we apart en geven we voorrang op nieuwe investeringsprojecten." (LPS)