Scholen krijgen veilige Pottelberg

WEGINFRASTRUCTUUR IS FIETSONVRIENDELIJK INGERICHT

Onze journalist Peter Lanssens nam gisteren zelf de proef op de som.
Henk Deleu Onze journalist Peter Lanssens nam gisteren zelf de proef op de som.
Pottelberg is de laatste grote scholenbuurt in Kortrijk die wacht op een verkeersveilige heraanleg. De ondermaatste weginfrastructuur is gevaarlijk voor fietsers. "Het gaat te traag", vindt Dries Gellynck, voorzitter van de Fietsersbond. "De werken starten in juli 2016", sust schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a).

Volgens het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid vallen in de groep van fietsers tussen 15 en 19 jaar de meeste doden en gewonden (705 in 2013) in ons land. Ze doen stoer en negeren bijgevolg vaak verkeersregels. "


Maar ook de weginfrastructuur en het rijgedrag van anderen spelen een rol", nuanceert voorzitter Dries Gellynck.


We namen gisterenochtend vlak voor aanvang van de school ook de proef op de som. Tweemaal deden we met de fiets vanuit het centrum de rit naar de Pottelberg.


Conclusie: de scholenbuurt is niet fietsvriendelijk ingericht.


Even verduidelijken:


De fietspaden in de Aalbeeksesteenweg zijn te smal, een bakfiets kan amper passeren. Auto's staan erg dicht geparkeerd.


Op de Pottelbergzijn ontbreken fietspaden.


Nabij de Rijselsestraat, waar we onze fietsrit startten, zagen we twee keer een dubbel geparkeerde vrachtwagen. We moesten opletten voor een openstaand portier van een wagen.


In de Aalbeeksesteenweg stond een taxi, die vanuit de de Haernelaan de steenweg wilde oprijden, met zijn neus op het fietspad.


Elders viel het rijgedrag van truckers, automobilisten en buschauffeurs viel gisteren wel mee. Zo kregen we als fieter overal voorrang, ook op de beruchte kluifrotonde Appel.

Fietsen door Kortrijk¿¿stills van filmpe Peter Lanssens¿¿foto : Henk Deleu
Henk Deleu Fietsen door Kortrijk¿¿stills van filmpe Peter Lanssens¿¿foto : Henk Deleu

Vertraging

Je kan de stad niet aanwrijven dat tieners de regels niet volgen. Maar de weginfrastructuur moét in orde zijn. "We wachten al jaren op de heraanleg van de Pottelberg", zegt Gellynck.


"Er zit vertraging op omdat er ook nieuwe rioleringen en extra waterbuffering in het pakket zitten", legt schepen Weydts uit.


"Het komt in orde. De gefaseerde werken starten in juli 2016 en duren tot eind 2017."


Het gaat over een strook op de Pottelberg (N43) tussen de kruispunten met de Engelse Wandeling en Condédreef.

Smalle fietpaden in de Aalbeeksesteenweg.
Henk Deleu Smalle fietpaden in de Aalbeeksesteenweg.

Zone 30

Dat wordt één grote zone 30, permanent of met dynamische borden. De Pottelberg wordt bovendien aanzienlijk versmald om de snelheid uit het verkeer te halen en krijgt fietssuggestiestroken. De aansluitende Felix de Bethunelaan krijgt nieuwe fietspaden. In de werfzone liggen vijf scholen, samen goed voor zo'n duizend leerlingen.


Aan elke school zijn extra maatregelen gepland zoals een verkeersplateau, beveiligde oversteekplaats en zoen- en vroemzone. Het grotendeels gesubsidieerde project kost 3,4 miljoen euro.


"We pakken wel de Aalbeeksesteenweg niet aan", voegt schepen Weydts er aan toe. "Dat kan niet omdat ook de heraanleg van de stationsbuurt op het programma staat."


Franky Vinck, directeur van het atheneum Pottelberg, is tevreden met het antwoord.


"We raden leerlingen niét af om te fietsen. Van de 590 leerlingen komen er 350 met de fiets naar onze school."

Een fietser wordt bijna de pas afgesneden vlakbij de scholen.
Henk Deleu Een fietser wordt bijna de pas afgesneden vlakbij de scholen.

Ervaring

"Zo doen jonge fietsers net ervaring op. We helpen hen hierbij. De eerste graad trekt er bijvoorbeeld enkele keren onder begeleiding op uit om in groep te leren fietsen. Het kan alleen maar beter worden nu de schoolomgeving over goed een jaar wordt heraangelegd. Al hebben we hier amper ongevallen. Vorig schooljaar werd één leerling in de buurt aangereden, zonder gewond te raken. Sindsdien bleef het rustig", besluit directeur Franky Vinck.

Directeurs Franky Vinck en Silvie Cagnie aan het koninklijk atheneum.
Henk Deleu Directeurs Franky Vinck en Silvie Cagnie aan het koninklijk atheneum.