Rollofeesten blij met tweede elektriciteitskast in dorpskern Rollegem

Alexander Haezebrouck
Fluvius laat een tweede elektriciteitskast in het centrum van Rollegem zetten. “Wat ieder evenement in Rollegem ten goede komt. Hartelijk dank aan de stad Kortrijk om dit te verwezenlijken, na onze aanvraag”, reageert het bestuur van de Rollofeesten op Facebook.

De werken voor de elektriciteitskast worden uitgevoerd van 3 tot en met 7 juli op Rollegemplaats, tussen de Aalbeeksestraat en de Rollegemkerkstraat. Rollegemplaats gaat die dagen dicht voor het verkeer. De omleiding loopt via de parking Rollegemplaats-Rollegemkerkstraat.