Plezierbootjes aan verlaagde Leieboorden?

STAD ZET VERHOGING VAN KASTEELBRUG OP AGENDA

Gemeenteraadslid Marc Lemaitre vraagt om de brug te laten verhogen, zodat plezierbootjes door de stad kunnen varen.
Henk Deleu Gemeenteraadslid Marc Lemaitre vraagt om de brug te laten verhogen, zodat plezierbootjes door de stad kunnen varen.
Het stadsbestuur van Kortrijk vraagt aan Waterwegen & Zeekanaal om samen de vernieuwing en verhoging van de Kasteelbrug te bekijken, zodat plezierbootjes tot aan de verlaagde Leieboorden bij de Broeltorens kunnen varen. "Het zou het er nóg gezelliger maken", zegt gemeenteraadslid Marc Lemaitre (sp.a).

De verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens, waar mensen bij het water iets kunnen drinken op nieuwe terrassen, openen op zaterdag 24 maart. De kaaien krijgen ook ankerpunten, om bijvoorbeeld pontons op het water te kunnen leggen voor evenementen. Plezierbootjes kunnen er ook aanmeren. Maar die raken niet tot daar omdat het verboden is om onder de Kasteelbrug te varen. Behalve verboden, is het ook onmogelijk, want de in 1995 gebouwde brug tussen de Reep- en Handelskaai is daar gewoon veel te laag voor. "De huidige brug barricadeert de toegang", zegt Marc Lemaitre, fractieleider van sp.a in de gemeenteraad. "Er is al meer dan tien jaar sprake om de Kasteelbrug te vernieuwen en te verhogen. Maak daar eindelijk eens werk van. Zodat de bootjes kunnen doorvaren en we zo werk kunnen maken van een passantenjachthaven aan de verlaagde Leieboorden, zoals Portus Ganda in Gent. Zo zouden de verlaagde Leieboorden helemaal af zijn. Want zo'n passantenjachthaven heeft een grote aantrekkingskracht. Alleen al het geluid van vredig dobberende bootjes is rustgevend. Meer nog: zo ontstaat er zelfs de mogelijkheid om boottochtjes rond het Buda-kunsteneiland te houden. Nu kan dat maar gedeeltelijk. Ik kan me niet voorstellen dat het vernieuwen en verhogen van de kleine Kasteelbrug een dure operatie zou zijn."

Plezierbootjes raken nu niet onder de huidige Kasteelbrug.
Peter Lanssens Plezierbootjes raken nu niet onder de huidige Kasteelbrug.

Reepbrug

Lemaitre krijgt steun van waarnemend burgervader Wout Maddens (burgemeester Vincent Van Quickenborne is deze week met vakantie, nvdr). "Ik sta zeker achter deze logische vraag, maar ik pleit tegelijk wel voor realisme", zegt de liberaal. "Er moet eerst een nieuwe Reepbrug komen." Die voetgangersbrug zal Overleie via de hoek van de Schinkelstraat en Nijverheidskaai met de tip van het Buda-eiland aan de achterkant van de campus Onze-Lieve-Vrouw van het ziekenhuis AZ Groeninge verbinden. Die werken starten in de loop van 2019 en zijn eind 2020 af. Kostprijs: 2,11 miljoen euro. De stad en Waterwegen & Zeekanaal betalen elk de helft. "Pas daarna kan de Kasteelbrug bekeken worden", vervolgt Maddens. Maar bij Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) houden ze de boot voorlopig af. "We hebben niet meteen de intentie om de Kasteelbrug te verhogen of te vernieuwen", zegt W&Z-woordvoerster Claudia Van Vooren.

Kalkovenbrug

Er zijn wél plannen om de Kalkovenbrug te vernieuwen, dat houten fiets- en voetgangersbrugje over de Leie verbindt de Damkaai met het Guido Gezellepad. De nieuwe Kalkovenbrug komt eind 2018 dertig meter verder in de richting van de Broeltorens. Hierdoor kan daar de al bestaande kleine jachthaven naast het Guido Gezellepad uitgebreid worden. Ook interessant: Waterwegen & Zeekanaal is bereid om ondieptes in de Leie aan de verlaagde Leieboorden, het water staat er erg laag, weg te werken.


"We zullen na de voltooiing van de werken voor de nieuwe Leieboorden eerst peilen", stelt Claudia Van Vooren. "Om daarna ondieptes weg te werken via slibslepen. Dat is een techniek waarbij we slib onder water verplaatsen van ondiepe plaatsen naar plaatsen met overdiepte."