Play lokt 170.000 speelvogels

Stadsfestival Play, waar beeldende kunst als speeltuig ingezet werd, lokte in net geen vijf maanden 170.571 bezoekers. "Het reële aantal ligt nog hoger, want het totaalcijfer geeft enkel een beeld over het aantal bezoekers aan kunstwerken waar permanentie was", zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). Veertig kunstenaars uit achttien landen installeerden zestig kunstwerken op zestien binnen- en buitenlocaties in de stad. De populairste locaties waren de Broeltoren waar je uit een raam op een luchtkussen kon springen, het gigantische springbed op de Grote Markt en de academie op de Houtmarkt. Twee kunstwerken zijn door de stad aangekocht: de zitbank 'Modified Social Bench' van Deens installatiekunstenaar Jeppe Hein aan de verlaagde Leieboorden en de muziekinstallatie Sing Sing van Frederik Van Simaey aan muziekcentrum Track. Play toonde aan dat spelen belangrijk is. Het stadsbestuur van Team Burgemeester, sp.a en N-VA zet nu meer speelvoorzieningen op publiek domein in het nieuwe bestuursakkoord. (LPS)