Passantenhaven aan Vismarkt?

Een blik op de passantenhaven.
Foto Team Burgemeester Een blik op de passantenhaven.
Alle Kortrijkzanen krijgen komend weekend een postpakket van Team Burgemeester, met daarin twintig voorstellen en beelden voor het Kortrijk van de toekomst. Enkele voorstellen, zoals een passantenhaven aan de Vismarkt, zijn nieuw.

Dat de parkeerplaatsen aan de Dolfijn-, Kasteel- en Handelskaai wijken voor een groene boulevard en nieuwe verlaagde Leieboorden van de Leiestraat tot aan Weide, is al bekend. Daar gaan de meeste partijen trouwens voor. Team Burgemeester wil dat nu koppelen aan de komst van een passantenhaven aan de Vismarkt, met zo'n 30 plaatsen en gericht op dag- en kortverblijf. Kostprijs van de verdere verlaging van de Leieboorden en de aanleg van de passantenhaven: 2,5 miljoen euro. Er is wel nog overleg nodig met de Vlaamse Waterweg. Het project uitvoeren kan tegen 2024.


Ook opvallend is de aandacht voor de deelgemeenten. Nieuw is een voorstel om de Bellegemsestraat heraan te leggen met ruimte voor groen en fietsers, van kruispunt De Katte tot Wijnen Amphora, over een strook van 1,6 kilometer. Kostprijs: 5,2 miljoen euro. Een ander voorbeeld is de heraanleg van Rollegemplaats, met bredere trottoirs, meer terrassen, groen en speelmogelijkheden voor kinderen (1 miljoen euro).


Details over de andere voorstellen zijn komend weekend terug te vinden in het postpakket. Of de voorgestelde investeringen effectief uitgevoerd worden, hangt van de stembusslag op 14 oktober af. (LPS)