Opvang breidt uit tot 20 bedden per nacht

STEEDS MEER THUISLOZEN VINDEN WEG NAAR DAKLOZENCENTRUM

Pascal Heytens (directeur CAW Zuid-West-Vlaanderen), Natalie Van Assche (teamcoördinator) en OCMW-voorzitter Philippe De Coene bij één van de bedden.
Maxime Petit Pascal Heytens (directeur CAW Zuid-West-Vlaanderen), Natalie Van Assche (teamcoördinator) en OCMW-voorzitter Philippe De Coene bij één van de bedden.
De nachtopvang in Kortrijk breidt uit tot 20 bedden per nacht, omdat steeds meer daklozen de weg vinden naar het centrum. Zo waren er in oktober alleen al 449 bezoekers. De thuislozen worden ook steeds jonger. Ze komen vooral uit gebroken gezinnen.

Het daklozencentrum barst uit zijn voegen. Er waren in oktober 449 bezoekers of gemiddeld 15,5 bezoekers per nacht. Dat zijn er bijna 29 procent meer dan in oktober 2016 (320 bezoekers of gemiddeld 11,03 bezoekers per nacht). De stijging zette zich al in september in. "De verklaring ligt wellicht bij het betere aanbod", zegt OCMW-voorzitter Philippe De Coene (sp.a). De tijd van wintergebonden geïmproviseerde nachtopvang, zoals vroeger in het gewezen politiecommissariaat op Overleie en in de ziekenhuiscampus Onze-Lieve-Vrouw op de Reepkaai, is dan ook voorbij in Kortrijk. Sinds twee jaar is er een nieuw daklozencentrum met vijftien bedden, op de hoek van de Sint-Antonius- en Tuighuisstraat. Het centrum is enkel in juli en augustus dicht. "Bovendien bieden we er naast bed, bad en brood ook begeleiding aan", vervolgt De Coene. "Met succes, want één op drie daklozen die begeleiding wenst, sluit nadien aan bij een gewoon leven. Dat komen steeds meer radeloze mensen te weten. Ze zakken sneller af naar het centrum, waardoor minder mensen verdoken blijven leven, zoals in kraakpanden."

Daklozen steeds jonger

Opvallend: de leeftijd van de daklozen daalde de voorbije jaren sterk. "Het beeld van de oudere zwerver die aan de drank zit, is achterhaald", zegt De Coene. "Wie zien steeds meer jongere mensen in het centrum, die uit gebroken gezinnen komen of in onmin leven met hun ouders. We zien ook meer mama's met kinderen. Die vangen we altijd eerst op. En voor hen is de beperking in het centrum - per maand maximum 20 nachten gebruik maken van de opvang - niét van kracht. De overgrote meerderheid van de dak- en thuislozen die naar het centrum komen, zijn van de regio Kortrijk. Er zitten weinig tot geen vluchtelingen bij. Omdat in Kortrijk het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) voor asielzoekers goed werkt. We gaan nu samen met het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) Zuid-West-Vlaanderen beslissen om de capaciteit van het daklozencentrum binnenkort uit te breiden tot 20 of zelfs 24 bedden per nacht. Dat is haalbaar zonder zware logistieke of financiële gevolgen. Het centrum zal zo tijdens de winter minder en liefst geen mensen moeten weigeren."

Meer vrijwilligers

Ook opmerkelijk is dat de nachtopvang naast drie vaste medewerkers op steeds meer vrijwilligers kan rekenen. Dat zijn er nu al negentig. Ze zijn gemiddeld één keer per maand een nacht aanwezig in het centrum om te helpen.


"Die vrijwilligers komen uit alle lagen van de samenleving, ook uit de hogere klassen", vervolgt De Coene. "Mensen aanvaarden niet dat andere mensen op straat moeten slapen. Wie vrijwilliger wil worden in de nachtopvang, is zeker nog welkom. Hoe meer mensen er op de lijst staan, hoe makkelijker de werking te organiseren is", aldus De Coene. De bouw van het daklozencentrum kostte 1,2 miljoen euro en werd gefinancierd door het CAW en serviceclub Lions Club. Er waren ook 1,8 miljoen euro Vlaamse subsidies. Het project omvat verder acht flats voor gezinnen in nood. Dat deel kostte 1 miljoen euro en is door de kerkfabriek Sint-Maarten betaald.