Opruiming asbest kost 1,6 miljoen euro

ZWARE VERVUILING OP WERF COMMISSARIAAT WEGGEWERKT

Zo zal het vernieuwde onthaal eruitzien.
repro Peter Lanssens - Goedefroo + Goedefroo Zo zal het vernieuwde onthaal eruitzien.
1,6 miljoen euro. Dat is het finale kostenplaatje voor de opruiming van de zware asbestvervuiling op de werf van het nieuwe commissariaat in Kortrijk. De politiezone Vlas financiert die extra kosten met een bijkomende lening. De bouw is wel niet zwaar vertraagd. De opening is in het najaar van 2018.

De politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) krijgt zoals gekend een nieuw politiecommissariaat op een gewezen terrein van de hogeschool West-Vlaanderen (Howest) aan de Renaat de Rudderlaan. De sloop van de vroegere schoolgebouwen liep echter niet van een leien dakje. Er dook namelijk onverwacht zware asbestvervuiling op. Het ging vooral over asbestplaten. Die werden gebruikt als verloren bekisting voor vloerplaten en tussenbalken van het betonnen skelet van de vroegere schoolgebouwen. Het opruimen is nu achter de rug. Die delicate operatie werd in goeie banen geleid door het gespecialiseerd bedrijf Libreco uit Wichelen. "De verwijdering verliep veilig en vakkundig", vertelt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld). "Er was nooit gevaar voor de volksgezondheid. Zo werden er regelmatig metingen uitgevoerd tijdens de werken." De operatie stond bovendien onder toezicht van de inspectie van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO).

Een toekomstbeeld van het gebouw.
repro Peter Lanssens - Goedefroo + Goedefroo Een toekomstbeeld van het gebouw.

Bijkomende lening

Ondertussen is ook het totale kostenplaatje bekend. De opruiming kost liefst 1.601.067 euro, BTW inbegrepen. Er werd aanvankelijk bekeken of de hogeschool Howest, de verkoper van de gebouwen waarin de asbestvervuiling zat, mee kon opdraaien voor de kosten. Maar daar is geen sprake meer van. "De politiezone Vlas sloot een bijkomende lening af voor de kosten van de asbestverwijdering", zegt Van Quickenborne, die voorzitter van het politiecollege is. "Die lening kan gefinancierd worden dankzij een overschot op de personeels- en de werkingskosten en door een stijging van federale en gemeentelijke toelagen."


De totale investering voor het nieuwe politiecommissariaat - de aankoop van de vroegere schoolgebouwen kostte 9 miljoen euro en de nieuwbouw kost nog eens 26 miljoen euro - loopt zo verder op tot 36,6 miljoen euro. De ruwbouw, die door de firma Stadsbader wordt opgetrokken, is momenteel al zichtbaar.

De ruwbouw van het nieuwe politiecommissariaat.
Henk Deleu De ruwbouw van het nieuwe politiecommissariaat.

Open wervendag

Geïnteresseerden krijgen in mei 2018 een rondleiding in de ruwbouw, op Open Wervendag. Het nieuwe commissariaat opent met inbegrip van een parking met 229 plaatsen in het najaar in 2018. Er zullen overdag tot 160 medewerkers en 's nachts tot 30 medewerkers aan de slag zijn in het commissariaat. Het nieuwe commissariaat was eerst op het stadsdeel Weide gepland, maar Van Quickenborne schrapte dat project van gewezen burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V) in 2013. De nieuwbouw is een must. Het commissariaat in de Oude-Vestingsstraat in het centrum van Kortrijk dateert van 1965 en is niet meer bij de tijd.