Open Vld kiest nieuw dagelijks bestuur in Zuid-West-Vlaanderen

Op de foto zie je (vlnr) regiocoördinator Evy Vandemaele, Benoit Verstraete, Simon Martyn, Guido Margodt, Tom Vlaeminck, Johan Vancoillie, Maarten Vander Stichele en provincieraadslid Martine Vanryckeghem
Open Vld Op de foto zie je (vlnr) regiocoördinator Evy Vandemaele, Benoit Verstraete, Simon Martyn, Guido Margodt, Tom Vlaeminck, Johan Vancoillie, Maarten Vander Stichele en provincieraadslid Martine Vanryckeghem

De regio-afgevaardigden van de twaalf Open Vld-afdelingen in en rond Kortrijk kozen een nieuw dagelijks bestuur. Regiovoorzitter is Tom Vlaeminck uit Menen. Eerste en tweede ondervoorzitter zijn Johan Vancoillie en Simon Martyn van Open Vld in Kortrijk en Avelgem. Verder in het dagelijks bestuur: secretaris Benoit Verstraete van Open Vld in Wevelgem, penningmeester Guido Margodt van Open Vld in Zwevegem en politiek secretaris Maarten Vander Stichele van Open Vld in Kortrijk. Tom Vlaeminck en Johan Vancoillie zullen de regio ook vertegenwoordigen in de nationale partijraad van Open Vld.