OCMW krijgt Gouden Kinderschoen

Steunpunt Kinderopvang van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) beloont het OCMW van Kortrijk met de Gouden Kinderschoen. Die erkenning is te danken aan het project 'brugfiguur kinderopvang'. Zes brugfiguren werken al ruim een jaar in acht basisscholen. Ze wijzen ouders die het financieel moeilijker hebben de weg en bereikten zo al negenhonderd kwetsbare kinderen. "We steunen nu ook ouders van kinderen tussen 0 en 3 jaar met een extra brugfiguur kinderopvang", zegt schepen van Kinderopvang Philippe De Coene (sp.a). "We willen zo problemen nog voor aanvang van de lagere school vaststellen en oplossen." De brugfiguur kinderopvang in Kortrijk is Valerie Notebaert. (LPS)