Nieuwe vzw overkoepelt negen basisscholen

Scola wordt op dinsdag 5 december boven de doopvont gehouden. Die nieuwe vzw overkoepelt negen basisscholen in Kortrijk en deelgemeenten. De nieuwe vzw is goed voor 2.088 leerlingen. Coördinerend directeur is Christine Van Praet.

Scola omvat vanaf januari 2018 scholen voor buitengewoon basisonderwijs De Kindervriend in Rollegem en De Sprong in Kortrijk. De vzw overkoepelt verder de vrije basisscholen Bellegem-Rollegem, Sint-Theresia in Rollegem en de Centrumschool en Rodenburg in Marke. Ook Biekorfje in Aalbeke en het lager en kleuter in Bissegem zitten in de vzw. Scola is goed voor 2.088 leerlingen en ruim 300 personeelsleden. "De eigenheid van elke school blijft bestaan", zegt voorzitter Nicole Viaene. "We gaan voor bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting en profileren ons in Scola als katholiek basisonderwijs."


De scholen willen door samen te werken ook efficiënter nieuwe ontwikkelingen inpassen, zoals bijvoorbeeld het nieuwe leerplanproces 'Zin in leren! Zin in leven!' (ZILL). De directies willen zich meer concentreren op hun pedagogische kerntaken. Het nieuwe logo van Scola wordt op dinsdag 5 december onthuld in het bijzijn van personeel en de school- en ouderraden. In het bestuur van Scola zitten ook ondervoorzitter Rita Verstraete, penningmeester Eric Pauwels en secretaris Jan Lievens. Twee scholen stappen niet mee in de fusieoperatie, maar blijven wel nauw samenwerken. Dat zijn de vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs Bemok en de vrije basisschool Kinderland in Kortrijk.


(LPS)