Nieuwe Kortrijkse middelbare freinetschool ZOOM start op 1 september: “Door vakoverschrijdend te werken, wordt leren zinvoller”

De nieuwe Kortrijkse freinetschool ZOOM werd maandagochtend voorgesteld, op de campus van Athena Pottelberg.
Henk Deleu De nieuwe Kortrijkse freinetschool ZOOM werd maandagochtend voorgesteld, op de campus van Athena Pottelberg.
Kortrijk krijgt na ‘tvier een tweede secundaire freinetschool. ZOOM start op 1 september 2020 met een eerste graad A-stroom op de campus van Athena Pottelberg. “We gaan vaak vakoverschrijdend werken in ZOOM. Leren wordt zo zinvoller”, zegt coördinator Bert Vansteenkiste. Er start ook een ZOOM in Roeselare. Beide scholen zullen nauw met elkaar gaan samenwerken.

GO!-middelbare school Athena biedt nu naast het traditionele aanbod met De Wijzer al methode-onderwijs aan op de campus Pottelberg. “Maar De Wijzer zweeft toch wat tussen traditioneel onderwijs en freinetonderwijs”, vertelt Bert Vansteenkiste. De Wijzer houdt daarom na dit schooljaar op te bestaan. “Het wordt dus geen fris laagje verf over De Wijzer. We gaan vanaf 1 september met ZOOM voor een échte freinetschool. ZOOM biedt ervaringsgericht onderwijs aan, waarbij de leerling centraal staat. ZOOM wil jongeren tot mondige en bewuste burgers vormen, die bedreven zijn in 21ste-eeuwse vaardigheden. Leerlingen krijgen het roer van hun leren zelf in handen. Ze stippelen mee hun leertraject uit. Vertrekkend bij hun eigen talenten, interesses, ervaringen en de vooropgestelde eindtermen. Want die zijn wel net dezelfde als bij traditioneel onderwijs.”

De huidige maatschappij heeft mensen nodig die hun talenten kennen, die een brede kennis en relevante vaardigheden hebben en die hun dromen durven na te jagen.

Expert Dirk De Boe

Talenten kennen

ZOOM zal de A-vleugel van Athena Pottelberg gebruiken, met een eigen ingang via Pottelberg 4 en een eigen speelplaats. “We bewaren zo de eigenheid van het freinetverhaal”, zegt Bert Vansteenkiste. “We hopen om de opstart van de eerste graad te laten aanvatten met per jaar telkens een klas van zo’n twintig leerlingen. ZOOM groeit de volgende schooljaren daarna stapsgewijs naar een zesjarige structuur. Van het eerste tot en met het zesde middelbaar dus vanaf 2024-2025, met een focus op sterke aso-richtingen. We gaan van de reeds aanwezige ervaring van de leerkrachten uit. Ze kunnen vanuit de freinetbeweging ook een soort nascholing krijgen. We geloven er in. Of om het met een quote van expert Dirk De Boe te zeggen: ‘De huidige maatschappij heeft mensen nodig die hun talenten kennen, die een brede kennis en relevante vaardigheden hebben en die hun dromen durven na te jagen’. We gaan vol voor dat inzoomen op talent.”

Ook in Roeselare

ZOOM is een samenwerking tussen Athena Kortrijk en MSKA Roeselare. Want ZOOM start ook op 1 september met een freinetschool in campus Tant in de Hugo Verrieststraat in Roeselare. “Beide vestigingen zullen nauw samenwerken en zullen als lerend netwerk expertise, materiaal en ervaringen uitwisselen”, zegt de Roeselaarse coördinator Kenny Verspaille. “Elke ZOOM zal zijn eigen accenten hebben, maar het is ook de bedoeling om samen bijvoorbeeld vakoverschrijdende projecten uit te werken”, zegt Verspaille. “We gaan elkaar scherp houden, door elkaars kritische vriend te zijn”, pikt Bert Vansteenkiste is. “De kost om freinet te volgen ligt iets hoger dan traditioneel onderwijs, maar we doen er alles aan om het verschil tot een absoluut minimum te beperken”, aldus Bert Vansteenkiste. Er is een eerste infomoment op donderdag 6 februari om 19.30 uur, op de campus van Athena Pottelberg. Info: www.zoom-kortrijk.be.