Nieuw woonzorgcentrum Sint-Jozef zet op kleine groepen bewoners in: “Gaat verspreiding van ziektes zoals coronavirus tegen”

Een keuken in de leefruimte.
stad en OCMW Kortrijk Een keuken in de leefruimte.
Er is groen licht voor de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum Sint-Jozef in de Condédreef in Kortrijk. Opvallend en centraal in het concept: het werken met acht kleine groepen. “Wat helpt om de verspreiding van ziektes zoals het coronavirus tegen te gaan”, zegt schepen van Zorg Philippe De Coene (sp.a).

De aanbesteding is maandag op de digitale raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd. De nieuwbouw met 132 kamers krijgt acht leefgroepen. Waar kleine groepen in een huiselijke sfeer op het tempo van een huishouden leven, met een eigen kook- en leefruimte. En waar je mensen op basis van zorgnoden kan groeperen, zoals bewoners met dementie. Maar er zijn nog voordelen. “Je kan zo de verspreiding van virussen tegengaan en sneller onder controle krijgen”, zegt schepen Philippe De Coene. “Dit was trouwens van bij het begin van het project het uitgangspunt (de eerste beslissing van de OCMW-raad dateert van 2014, red.). We zijn hier nu door de coronacrisis nog meer van overtuigd.”

Een blik op het nieuwe woonzorgcentrum Sint-Jozef
stad en OCMW Kortrijk Een blik op het nieuwe woonzorgcentrum Sint-Jozef

Twee parken

Een groot woonzorgcentrum op mensenmaat dus, met vier leefgroepen van zestien en vier leefgroepen van zeventien kamers, die elk een eigen toegang krijgen en dus snel af te sluiten zijn, als er een virusuitbraak is. Ook opvallend in het ontwerp van LLOX architecten: de aandacht voor lichtinval en het contact met de buitenwereld, met een buurtpark achteraan en een openbaar park vooraan. Verder speelt ecologie een grote rol in de aanpak met 183 zonnepanelen op het dak, groendaken en een zonneboiler en warmtepomp. De nieuwbouw krijgt voor de verwarming van zodra dat kan een aansluiting op het Kortrijkse warmtenet, dat vanuit stadsdeel Kortrijk Weide wordt uitgebouwd.

Werken in december

De nieuwe zorgcampus omvat naast een woonzorgcentrum ook een nieuw dagverzorgingscentrum, een lokaal dienstencentrum en een voorschoolse kinderopvang. De werken vatten in december 2020 aan. “De eind maart geplande vergadering voor buurtbewoners kon door de coronacrisis niet doorgaan”, zegt schepen Philippe De Coene. “Maar we gaan de buurt zeker blijven betrekken bij het project. Er zijn al maatregelen in voorbereiding om de hinder te beperken tijdens de werken.”

De centrale inkomhal.
stad en OCMW Kortrijk De centrale inkomhal.

Opening in 2024

Die omvatten onder meer een charter met de aannemer (geen zwaar werfverkeer in omliggende schoolbuurten een uur voor de eerste bel en tot dertig minuten na schooltijd, red.), het organiseren van de bouwwerf en bijhorende voertuigen op het terrein van Sint-Jozef zelf en een wielwasinstallatie om smurrie op de weg te vermijden. Want de Condédreef is voor Kortrijk een belangrijke in- en uitvalsweg. De nieuwbouw opent in mei 2024. De omgevingsaanleg is begin 2025 af. Het is met een investering van 32,8 miljoen euro het grootste dossier in het meerjarenplan 2020-2025 van de stad en het OCMW van Kortrijk.

De cafetaria
stad en OCMW Kortrijk De cafetaria
Een zithoek in de leefruimte
stad en OCMW Kortrijk Een zithoek in de leefruimte
Een zorgkamer
stad en OCMW Kortrijk Een zorgkamer
De leefgroep kinderopvang
stad en OCMW Kortrijk De leefgroep kinderopvang
Een zicht op de kinderopvang en het publiek speelplein
stad en OCMW Kortrijk Een zicht op de kinderopvang en het publiek speelplein
Een zicht vanop de parking, op de nieuwbouw
stad en OCMW Kortrijk Een zicht vanop de parking, op de nieuwbouw
Het huidige woonzorgcentrum Sint-Jozef
stad en OCMW Kortrijk Het huidige woonzorgcentrum Sint-Jozef
De voorbereiding op de werken
stad en OCMW Kortrijk De voorbereiding op de werken
De gedeeltelijke afbraak van het huidige woonzorgcentrum
stad en OCMW Kortrijk De gedeeltelijke afbraak van het huidige woonzorgcentrum
De inrichting van de werf
stad en OCMW Kortrijk De inrichting van de werf
Het optrekken van de nieuwbouw
stad en OCMW Kortrijk Het optrekken van de nieuwbouw
Werken na het optrekken van de nieuwbouw
stad en OCMW Kortrijk Werken na het optrekken van de nieuwbouw
De verdere afbraak van het huidige woonzorgcentrum, waardoor je voor de nieuwbouw een groot openbaar park krijgt.
stad en OCMW Kortrijk De verdere afbraak van het huidige woonzorgcentrum, waardoor je voor de nieuwbouw een groot openbaar park krijgt.