Natuurverenigingen willen verbod op rally 6 uren

Klimaatkoorts in Zwevegem slaat over naar buurstad Kortrijk

Is het straks definitief voorbij voor de rally 6 uren van Kortrijk?
Foto Henk Deleu Is het straks definitief voorbij voor de rally 6 uren van Kortrijk?
Het sterkt natuurverenigingen dat de liberale burgemeester Marc Doutreluingne de rally 6 uren van Kortrijk vanaf 2020 uit ‘zijn’ Zwevegem weert. Natuurpunt en de vzw Natuur.koepel vragen nu dat de stad Kortrijk het voorbeeld van Zwevegem volgt. “Faciliteer en steun de rally niet meer”, zegt Kristina Naeyaert van Natuur.koepel. “Zo’n evenement is niet meer te verantwoorden.”

De klimaatkoorts grijpt om zich heen. Wenkt vanaf 2020 het einde van de rally 6 uren van Kortrijk? De organisatoren plantten op zaterdag 16 februari nochtans een ‘rallybos’ met 884 bomen aan, op een stukje weiland bij Bellegembos, palend aan het Argendaalpad. Volgens Autostal Groeninghe en schepen van Klimaat Bert Herrewyn (sp.a) nemen de 884 bomen, eens ze volgroeid zijn, tot 3 ton CO2 per jaar op. Er volgen de komende jaren nog aanplantingen om jaarlijks uiteindelijk één editie van de rally 6 uren van Kortrijk, goed voor een uitstoot van 30 ton CO2, te compenseren. “Het stadsbestuur heult mee met de organisatoren van de rally, door zich aan ‘greenwashing’ en misleiding te bezondigen”, zegt Kristina Naeyaert. De vzw Natuur.koepel krijgt steun van de afdeling van Natuurpunt in Kortrijk. “De impact op het milieu is veel groter dan wordt beweerd. De autorally vindt sinds 2013 (de comeback, na een lange onderbreking, red.) grotendeels plaats in Kortrijk. Dus 30 ton maal zes jaar komt op 180 te compenseren ton neer. Terwijl het zeker tien jaar duurt voor de CO2 effectief gecompenseerd wordt, de bomen moeten eerst groeien. En dan nog kloppen de berekeningen niet. Want wat met andere negatieve milieu-effecten zoals de uitstoot van Nox (stikstofoxiden, red.), fijn stof, benzinedampen en geluidshinder?”

Er was bij Natuur.koepel discussie over, want ook bij ons zitten er rally-liefhebbers. We zijn niet allemaal groene goeroes. Maar we kúnnen hier niet langer achter blijven staan

Kristina Naeyaert - Natuur.koepel

Geen makkelijke beslissing

“In een tijd waar klimaatverandering hét maatschappelijk thema is, moet men zich afvragen of zo’n evenementen nog te verantwoorden zijn”, vervolgt Naeyaert. “We roepen het stadsbestuur van Kortrijk dan ook om op zich van de rally te distantiëren en de organisatie niet langer te faciliteren. Stop er dus mee. Nee, dat is zeker geen makkelijke beslissing. Er was bij ons discussie over, want ook in onze natuurvereniging zitten er rally-liefhebbers. We zijn niet allemaal groene goeroes hé. Maar we kúnnen hier niet langer achter blijven staan. Kortrijk, volg het verbod van autocross, motorcross en autorally op Zwevegems grondgebied vanaf 2020. En neem échte klimaatmaatregelen om mee te werken aan het voorkomen van CO2-uitstoot”, aldus Kristina Naeyaert. De vzw Natuur.koepel en Natuurpunt vertegenwoordigen meer dan 5.800 gezinnen in Zuid-West-Vlaanderen.

De organisatoren van Autostal Groeninghe plantten op zaterdag 16 februari nochtans een ‘rallybos’ aan.
Henk Deleu De organisatoren van Autostal Groeninghe plantten op zaterdag 16 februari nochtans een ‘rallybos’ aan.

Rond de tafel zitten

Autostal Groeninghe hoopt wat het verbod in Zwevegem betreft, alsnog rond de tafel te zitten met burgemeester Doutreluingne om tot een overeenkomst te komen. “Er was een goeie verstandhouding, de organisatie op het grondgebied van Zwevegem verliep de voorbije zes jaar vlekkeloos”, zegt woordvoerder Sandro Delaere. “De proef Bevergem-Zwevegem was een publiekslieveling en ook de ‘regroup’ op het Toyeplein in Zwevegem zorgde voor een gezellige drukte. Het is jammer dat we een week na onze boomplantactie dit nieuws vernemen. We tonen de wil om de CO2-uitstoot volledig te compenseren, dus ook de kilometers in Zwevegem”, aldus Delaere.

Van Quickenborne reageert vanavond

En wat over de oproep van natuurverenigingen om het ook in Kortrijk te verbieden, wat het einde kan betekenen van de rally? “We gaan hier niet verder over communiceren en richten ons nu op de organisatie van de 27ste editie”, zegt Sandro Delaere. “Ik verwijs naar burgemeester Vincent Van Quickenborne door”, zegt schepen van Klimaat Bert Herrewyn (sp.a). Een reactie van Van Quickenborne volgt in de loop van de avond.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.