Na tien jaar krijgen vier scholen eindelijk waar ze om vragen

POTTELBERG - Kortrijk | EIND 2016 START GRONDIGE HERAANLEG INFRASTRUCTUUR

Fietspaden ontbreken op de Pottelberg, terwijl de brede weg aanmoedigt tot snel rijden.
Deleu Fietspaden ontbreken op de Pottelberg, terwijl de brede weg aanmoedigt tot snel rijden.
Pottelberg is in Kortrijk de laatste grote scholenbuurt die wacht op een verkeersveilige heraanleg. En dat wachten duurt al minstens tien jaar, tot ergernis van onze lezers. Het is vooral voor fietsers erg gevaarlijk. Eind 2016 zou er toch eindelijk een grondige heraanleg starten. Hoop doet leven.

De weginfrastructuur is ronduit ondermaats. Pottelberg (N43) is een veel te brede asfaltweg, wat uitnodigt om snel te rijden. Fietspaden ontbreken. In de aanpalende Aalbeeksesteenweg (N43) is de situatie niet veel beter. Daar zijn de fietspaden te smal, waardoor bijvoorbeeld een bakfiets amper kan passeren. Auto's staan te dicht bij het fietspad geparkeerd. Er waren de voorbije drie jaar drie ongevallen, waarvan twee met lichtgewonden en één met blikschade.


"Het kruispunt van de Pottelberg en Aalbeeksesteenweg met de Condédreef en de Felix de Bethunelaan is één van de drukste van Kortrijk", zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a).


"Het ligt, vanaf de autosnelweg E17 en verkeerswisselaar het Ei, op de belangrijkste invalsroute naar het centrum. En er steken in de spits erg veel leerlingen over. Die combinatie maakt dat het kruispunt als gevaarlijk ervaren wordt." Er liggen vier scholen in de omgeving van het kruispunt. Dat zijn MPI Pottelberg, basisschool Damiaan, atheneum Athena en De Kleine Kunstgalerij. Samen goed voor ruim 1.000 leerlingen.


"We zetten gemachtigde opzichters in om leerlingen veilig het zebrapad over te krijgen", zegt Athena-directeur Franky Vinck. "En de politie controleert vaak of de zone 30 gerespecteerd wordt. Maar een grondige opwaardering van de weginfrastructuur is wel zeer welkom. Want ruim de helft van onze leerlingen komt met de fiets. We willen niet meer met ongevallen geconfronteerd worden. Zo moest vorig schooljaar een leerling naar het ziekenhuis gebracht worden, nadat hij op weg naar onze school werd aangereden", aldus Vinck.

Riolen

Er is al zeker tien jaar sprake van een heraanleg. Het dossier is in handen van de stad Kortrijk en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) West-Vlaanderen. Waarom duurt het allemaal zo lang?


"Er moeten ook nieuwe riolen komen, wat het werk erg


technisch en complex maakt", verduidelijkt schepen Axel Weydts. "Bovendien veranderde de Vlaamse regering tijdens de opmaak van de plannen de spelregels wat de afkoppeling van riolen betreft. Hierdoor moest een deel van het studiewerk opnieuw gebeuren. Maar de werken kunnen nu in het najaar eindelijk starten. Een exacte datum volgt na het aanstellen van een aannemer. Hoeveel werken er kunnen uitgevoerd worden binnen een bepaalde termijn, hangt af van de beschikbare kredieten. Maar de omgeving moet veilig zijn tegen de start van een nieuw schooljaar in 2018."

Lichtzuilen

Pottelberg wordt versmald om de snelheid uit het verkeer te halen en krijgt rode fietssuggestiestroken. De aansluitende Felix de Bethunelaan krijgt nieuwe fietspaden. "Er komt daar bovendien een dubbelrichtingsoversteekplaats", zegt Inge Feys, verkeersexpert van het Vlaams departement mobiliteit en openbare werken. "Mét lichtenregeling, om de overstekende fietsers maximaal te beveiligen. Aan de uitgang van atheneum Athena komt een stukje dubbelrichtingsfietspad, zodat fietsers de Pottelberg niet moeten kruisen. Aan het kruispunt van de Pottelberg met de Condédreef komen aanliggende enkelrichtingsfietspaden. Telkens met een voorsorteerstrook aan de lichten. Er komt op het kruispunt ook een middengeleider."


Aan de scholen zijn nog meer maatregelen voorzien zoals een verkeersplateau en zoen- en vroemzone. De schooltoegangen worden bovendien geaccentueerd met een apart kleurtje. "We laten op vraag van de stad ook lichtzuilen plaatsen op voetpaden, ter hoogte van oversteekplaatsen naar de schooltoegangen", vervolgt Inge Feys. "Hierdoor worden de voetgangers nog meer zichtbaar in het straatbeeld."

3,4 miljoen euro

De ingrijpende werken starten in het najaar op een strook van de N43 tussen de Condédreef en Meiweg. Woonzorgcentrum De Pottelberg blijft bereikbaar. Die eerste strook is het meest complex omdat er daar ook nieuwe riolen tot acht meter diep komen. Midden 2017 volgt een strook op de N43 tussen de Meiweg en Engelse Wandeling. In het voorjaar van 2018 volgt de Felix de Bethunelaan en deels de Kampstraat, waar een extra parking met zo'n twintig plaatsen komt. Tot slot is het kruispunt van de N43 met de Condédreef en de de Bethunelaan aan de beurt. Verkeer is tijdens die laatste fase altijd mogelijk stadsinwaarts.


Na de zomer in 2018 zijn de werken af. Het gebied wordt één zone 30. Het project kost 3,4 miljoen euro. De stad betaalt 1,2 miljoen euro. 2,2 miljoen euro wordt via subsidies betaald van onder meer de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) en het agentschap wegen en verkeer.


De Aalbeeksesteenweg zit wel niet in het pakket. Die weg heraanleggen kan nu niet omdat de heraanleg van de stationsbuurt in Kortrijk prioriteit krijgt.