Na jaren procederen: Kortrijk kapt 142 bomen aan Pottelberg, omwonenden hebben zonlicht terug

De bomen zijn gekapt, tussen de Slekkestraat en de Pottelberg (N43).
Henk Deleu De bomen zijn gekapt, tussen de Slekkestraat en de Pottelberg (N43).
Bewoners van de Slekkestraat in Marke hebben weer zonlicht. De stad Kortrijk werd na een procedureslag verplicht om er 142 bomen te kappen. Er wordt nu in die groenzone overgegaan tot hakhoutbeheer. Waarbij een nieuwe uitgroei van hoogstammige bomen voorkomen wordt.

Twintig bewoners van de Slekkestraat probeerden jaren met de stad een akkoord te bereiken over het onderhoud van een groenbuffer. Die de Slekkestraat van de drukke Pottelberg (N43) scheidt. Bomen die er jaren geleden geplant werden, reikten er ondertussen tot twintig meter hoog en namen zo goed als al het zonlicht weg uit tuinen. Bovendien beschadigden wortels de terrassen van woningen. En dakgoten raakten verstopt door vallende bladeren in de herfst. De bewoners stelden het stadsbestuur voor om hakhoutbeheer toe te passen. Daarbij worden bomen en struiken gesnoeid tot op 20 centimeter hoogte. Waarna ze weer uitgroeien tot een vitaal groenscherm. Als zo’n groenscherm om de zoveel tijd gesnoeid wordt, is er geen enkel probleem.

De bomen zijn gekapt, tussen de Slekkestraat en de Pottelberg.
Henk Deleu De bomen zijn gekapt, tussen de Slekkestraat en de Pottelberg.

21 bomen gered

De omwonenden startten in 2015 een procedure. De vrederechter oordeelde eind 2017 dat de bomen gekapt moesten worden om nadien, zoals de buurtbewoners altijd al voorstelden, effectief hakhoutbeheer toe te passen. De stad stelde een hoger beroep in. Maar de rechtbank bevestigde in maart 2019 het vonnis in beroep. Omdat de groenzone als bos is gedefinieerd, moest de stad daarna nog een kapmachtiging krijgen van het agentschap voor natuur en bos (ANB). Dat is nu gebeurd, waarna de kapwerken konden uitgevoerd worden.

We blijven het met de stad jammer vinden dat de huidige natuurwaarden met vele hoogstammen daar moesten verdwijnen.

Schepen van Natuur Bert Herrewyn
Toen het bosje er nog was. Een archiefbeeld van april 2019.
Henk Deleu Toen het bosje er nog was. Een archiefbeeld van april 2019.

Er zijn 142 bomen gekapt. De stad kon bekomen dat 21 bomen behouden blijven, rekening houdend met de leefbaarheid van de wijk en de beschaduwing van de achterliggende tuinen. Er is verder beslist om 12 volwaardige stammen na de kap te behouden om ze later tot speelelementen te verwerken. De werken zijn in een week tijd afgerond, voor het aanbreken van de schoontijd. Dat is een periode waarin niet in boszones mag gewerkt worden voornamelijk om broedende vogels niet te verstoren.

“We blijven het met de stad jammer vinden dat de huidige natuurwaarden met vele hoogstammen daar moesten verdwijnen”, zegt schepen van Natuur Bert Herrewyn (sp.a). “Hakhoutbeheer kan er mits een correcte uitvoering op termijn voor een vitaal, maar beperkter groenscherm zorgen. De stad spant zich nu in om er ook met het nieuwe hakhoutbeheer toch een meerwaarde voor fauna en flora te creëren”, aldus schepen Bert Herrewyn.