Maximaal drie dagen in materniteit

Een oproep van minister Maggie De Block (Open Vld) voor een verkort verblijf na de bevalling krijgt gehoor in het ziekenhuis AZ Groeninge. Bij verkorte ligduur blijven mama's maximaal drie dagen in de materniteit in plaats van vijf. AZ Groeninge startte in dat kader met het project 'geboortezorg bij verkorte ligduur'. Dat project start vanaf het begin van de zwangerschap en loopt tot drie maanden na de bevalling. Het stroomlijnt de communicatie tussen betrokken zorgverstrekkers, ook wat betreft de nazorg. Er worden bij een verkorte ligduur bijvoorbeeld ook extra afspraken gemaakt tussen vroedvrouw en ziekenhuis. Info via www.azgroeninge.be. (LPS)