Laatste fase restauratie Begijnhof start maandag

Komende maandag, op 13 februari, start de restauratie van de laatste huizenrij in het als werelderfgoed beschermde Begijnhof in Kortrijk. Het gaat om zeven woningen, met huisnummers 3 tot en met 9, aan de kant van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Ze moeten begin 2019 af zijn en dienen om in te wonen. Aan de achterzijde worden oude raamopeningen weer opengemaakt, met zicht op de kerk. Het project kost het OCMW, die eigenaar is, 1,23 miljoen euro. De Vlaamse overheid subsidieert 2,53 miljoen euro. Het is het sluitstuk van de gefaseerde restauratie van de in totaal 41 woningen in het Begijnhof, die in 1984 startte. Belangrijke stappen waren de opening van een belevingscentrum in 2014 en een kijkwoning en de koffiezaak 'het huis van de Grootjuffrouw' in 2016.

16,5 miljoen euro

Sindsdien zit het aantal bezoekers in de lift. Vorig jaar waren er dat zelfs 25.000. In 2019 volgt dan nog de buitenaanleg met de vernieuwing van de bleekweide, alle groenaanplantingen en de kasseiwegen, die toegankelijker worden voor personen met een beperking. Verder worden waterleidingen en andere nutsvoorzieningen vernieuwd en het rioleringsstelsel ontdubbeld. Die werken kosten het OCMW 346.580 euro, terwijl er ook een Vlaamse subsidie van 531.457 euro is.


Met de hele restauratie is een bedrag van 16,5 miljoen euro gemoeid. (LPS)