Kortrijk zet daklozen met corona in quarantaine in leegstaande zorgflats

Daklozen met corona krijgen veel minder bewegingsruimte in Kortrijk. Ze moeten verplicht in quarantaine, in leegstaande zorgflats. Om het risico dat ze andere mensen besmetten, tot een minimum te beperken (archiefbeeld, niet in Kortrijk).
Baert Marc Daklozen met corona krijgen veel minder bewegingsruimte in Kortrijk. Ze moeten verplicht in quarantaine, in leegstaande zorgflats. Om het risico dat ze andere mensen besmetten, tot een minimum te beperken (archiefbeeld, niet in Kortrijk).
Kortrijk heeft een opmerkelijke oplossing klaar voor daklozen met corona. “We zetten hen in quarantaine in leegstaande zorgflats, om het risico dat ze anderen besmetten tot een minimum te beperken”, zegt schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (sp.a). 

Een besmette dakloze diende zich recent aan in de huidige dagopvang voor daklozen, in wijkcentrum Overleie. “De koorts van iedere persoon die er binnen komt, wordt er gemeten”, vertelt De Coene. “De betrokkene had koorts en werd naar het triagecentrum in De Zonnewijzer gestuurd. Na verder onderzoek bleek het om corona te gaan. We hebben de persoon in quarantaine laten zetten in een woning, maar er is ondertussen een meer gestructureerde aanpak.”

We maken in zo’n gevallen ook afspraken rond het voorzien van maaltijden en we regelen internet en een tv-aansluiting in de flats. Alle normale dingen om er te kunnen verblijven.

Schepen Philippe De Coene

Akkerwinde

Indien er nog daklozen met corona zijn, worden die voortaan naar 9 beschikbare leegstaande zorgflats van het vroegere Akkerwinde in de Sint-Denijseweg gestuurd, palend aan het gewezen woonzorgcentrum Lichtendal. Het hele complex tussen de hogeschool Vives en de universiteit Kulak is verlaten, sinds de bouw en opening van het nieuwe woonzorgcentrum De Zon in Bellegem. “Daklozen die corona hebben, kunnen niét naar de permanente nachtopvang in de Tuighuisstraat of de uitgebreide nachtopvang in jeugdherberg Groeninghe”, vertelt Philippe De Coene. “Want anders riskeren we dat ze het virus aan anderen doorgeven. Door hen in zo’n flat in quarantaine te zetten, tijdens de coronacrisis, verminderen we dat risico. We maken in zo’n gevallen ook afspraken rond het voorzien van maaltijden en we regelen internet en een tv-aansluiting in de flats. Alle normale dingen om er te kunnen verblijven. We voorzien zelf wel geen ziekenzorg. Indien dat nodig is, moeten ze naar ziekenhuis AZ Groeninge. De maatregel geldt voor individuele daklozen en dakloze koppels en gezinnen.”

Capaciteit is voldoende

Tot slot nog dit: de nachtopvang voor daklozen in Kortrijk staat tijdens de coronacrisis niet langer onder druk. Sinds de uitbreiding naar jeugdherberg Groeninghe. “Er zijn momenteel in totaal 14 van de 16 bedden bezet, we hebben dus nog een beetje capaciteit over”, besluit schepen Philippe De Coene.