Kortrijk start 2020 met record van 77.210 inwoners: “Tegen 2030 naar 80.000”

Stad lanceert nu online test om tot een nieuw woonplan te komen

We zijn met steeds meer Kortrijkzanen.
We zijn met steeds meer Kortrijkzanen.
Kortrijk is 2020 met een record van 77.210 inwoners gestart. “Er vinden steeds meer jonge gezinnen de weg naar onze stad (terug)”, zegt schepen van Bevolking Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). Inwoners kunnen nu aan een online woontest deelnemen. “Die test leidt tot een nieuw woonplan om van Kortrijk de beste woonstad van Vlaanderen te maken. We willen tegen 2030 richting 80.000 inwoners”, zegt schepen van Wonen Wout Maddens (Team Burgemeester).

Het aantal inwoners zit al enkele jaren in de lift. Zo kwamen er 1.664 inwoners bij, in vergelijking met 2014. 91,5 procent van de bevolking in Kortrijk heeft de Belgische nationaliteit. Bij de niet-Belgen zijn de grootste groepen de Fransen (634), de Marokkanen (600) en de Nederlanders (541). “Er hebben altijd al veel Fransen in Kortrijk gewoond. Het is historisch gegroeid, gezien de nabijheid van de Franse grens”, zegt diensthoofd Burgerzaken Joery Beulque. “Ook het grote aantal Marokkanen houdt al vele jaren aan. Je hebt in Kortrijk een sterke Marokkaanse gemeenschap en bijvoorbeeld in Gent een sterke Turkse gemeenschap. Ook dat groeide historisch zo. Voor het grote aantal Nederlanders hebben we niet echt een reden.” Zitten ook in de top 10 van niet-Belgen: Afghanen, Somaliërs, Spanjaarden, Russen, Roemenen, Syriërs en Polen.

Schepen van Bevolking Ruth Vandenberghe, in het administratief stadhuis
Henk Deleu Schepen van Bevolking Ruth Vandenberghe, in het administratief stadhuis

Kortrijk Oost

Opmerkelijk: het aantal jongeren tot 17 jaar stijgt in Kortrijk. In 2014 waren ze met 14.354, in 2019 waren er 14.908. Er zijn ook meer gezinnen met minderjarige kinderen. In 2014 waren dat er 7.713, in 2019 werd er op 7.793 afgeklokt. “Onze stad is aangenamer dan vroeger, terwijl we nog altijd een van de goedkoopste centrumsteden zijn om in te wonen”, vertelt Ruth Vandenberghe. “Steeds meer studenten blijven niet meer in pakweg Gent na hun studies, maar komen snel terug naar Kortrijk. Ook jonge gezinnen vinden vlotter de weg naar onze stad.” De drie woonbuurten in Kortrijk die het sterkst groeien zijn Drie Hofsteden, Venning en Sint-Jan (samen + 172 inwoners) in het stadsdeel Kortrijk Oost.

De cijfers in januari 2020, voor Groot-Kortrijk
stad Kortrijk De cijfers in januari 2020, voor Groot-Kortrijk

Kortrijk telde 42.007 inwoners begin januari 2020. Daarna volgen de deelgemeenten Heule (12.052 inwoners), Marke (7.487), Bissegem (5.319), Bellegem (3.855), Aalbeke (2.882), Rollegem (2.816) en Kooigem (792).

Debatten

Er zijn veel nieuwe woonprojecten in Groot-Kortrijk. De stad steekt nu ook op een andere manier een tandje bij door ook in Kortrijk de online woontest www.thuisindetoekomst.be te lanceren. Inwoners komen door de test te weten welke duurzame manier van wonen aansluit bij hun wensen. Het is een opstapje naar de ontwikkeling van een nieuwe woonplan dat de toekomst van wonen in Kortrijk vastlegt en bepaalt hoe Kortrijk een aangename woonstad voor alle inwoners kan zijn in de toekomst. “Het woonplan zal vastleggen hoe iedereen aangenaam kan leven, in een betaalbare en kwalitatieve woning in de nabijheid van werk, scholen en winkels”, zegt Maddens. “Ook de visie van de inwoners telt dus. Er komen later in de kader trouwens debatten aan, om tot een woonpact tussen de stad en de inwoners te komen, met aandacht voor nieuwe woonvormen ook, in een veranderende omgeving en een veranderend klimaat.”

Schepen van Wonen Wout Maddens.
Henk Deleu Schepen van Wonen Wout Maddens.