Ingrijpende heraanleg Heulepark gestart

Een blik op het toekomstige Heulepark.
Foto RV Een blik op het toekomstige Heulepark.
De afbraak van een conciërgewoning in Heulepark is gestart. Dit najaar wordt ook het park zelf ook heraangelegd.

De opknapbeurt van de groene long gebeurt in nauw overleg met de Heulenaren. Het komt er in grote lijnen op neer dat overtollig groen en zieke bomen worden verwijderd, zodat nieuw groen kan aangeplant worden. Door lage dijken en keermuren te bouwen en een bypass van de Heulebeek nabij de Warandestraat te voorzien, wordt het park beter tegen overstromingen beschermd. Het ontwerp omvat verder onder meer de uitbreiding en vernieuwing van de speelzone en de komst van beter toegankelijke wandelpaden, ook voor minder mobiele personen en gezinnen met kinderwagens. De afbraak van de conciërgewoning in de Heulsekasteelstraat is nodig als voorbereiding van de heraanleg van het voorplein, dat een cultuurzone wordt. "We maken 810.000 euro vrij voor de gefaseerde heraanleg van het park", zegt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a). Het Engelse landschapspark is een beschermd dorpsgezicht. (LPS)