Hulpverleningszone Fluvia pakt werkpunten aan

In de hulpverleningszone Fluvia worden bij een brand in eerste instantie net méér mensen en middelen ingezet dan wettelijk opgelegd wordt. Dat zegt de zone-commandant, die daarmee één van de negatieve opmerkingen weerlegt uit het verslag van de brandweerinspectie. "Bij een brandmelding is de uitruk voorzien van één autopomp", zegt zonecommandant Frank Maertens. "Wij zetten echter ook meteen een tweede en soms zelfs een derde autopomp in." Door de brandweerhervorming zijn er - vooral 's nachts - minder brandweerlui beschikbaar die rechtstreeks vanuit een kazerne kunnen vertrekken. Vrijwilligers springen dan bij maar die moeten eerst naar hun brandweerpost vooraleer ze kunnen uitrukken. "Die extra tijd brengt de hulpverlening niet in het gedrang", zegt Maertens. "De brandweerlui die het eerst arriveren, beginnen ook niet direct met blussen. Er moet een opstelling van het materiaal gemaakt worden, men moet zich informeren of er nog mensen binnen zijn in het gebouw en de manschappen moeten zelf ook voldoende beschermd zijn. Voor dat allemaal is gebeurd, zijn de vrijwilligers ter plaatse." Een aantal opmerkingen is terecht, geeft de commandant toe. "Maar er wordt aan gewerkt. De brandweerhervorming is echter een werk van lange adem. Ze is pas 3,5 jaar aan de gang en in die tijd kan onmogelijk verwacht worden dat alles loopt zoals het hoort." (VHS)