Hevige regenval zet Heulepark onder water, bypass moet probleem oplossen

De Heulebeek is ver uit zijn oevers getreden in het Heulepark. Ook het kunstwerk met de molensteen staat nu temidden het water.
Foto's Deleu De Heulebeek is ver uit zijn oevers getreden in het Heulepark. Ook het kunstwerk met de molensteen staat nu temidden het water.
Door de hevige regenval van de afgelopen dagen is Heulepark onder water komen te staan. Dat gebeurt wel vaker bij aanhoudende regen, maar er komt een oplossing voor het probleem. "Dit jaar wordt een diepe bypass gegraven. Die moet het wateroverlastprobleem verhelpen", zegt schepen van leefmilieu Bert Herrewyn.

"De bypass, een geul, zal ervoor zorgen dat het water sneller kan afgevoerd worden wanneer de Heulebeek tussen de Zeger van Heulestraat en de Warande dreigen te overstromen", zegt schepen van leefmilieu Bert Herrewyn. "Volgens de berekeningen zal de Heulebeek dan nog maar om de 10 jaar eens overstromen, terwijl dat nu telkens bij hevige regenval het geval is, waardoor ook Heulepark onder water komt te staan." De bypass is een project van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM). "Dat dossier ligt al jaren op tafel, maar in de loop van dit jaar komt die geul er eindelijk", besluit Herrewyn. (AHK)

Henk Deleu