Heraanleg schoolbuurt Pottelberg start 21 augustus

De werken op de Pottelberg starten op maandag 21 augustus. Het is de laatste grote scholenbuurt die een verkeersveilige heraanleg nodig heeft. De start was eerst op 15 mei voorzien.


Die timing werd volgens schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a) niet gehaald omdat het agentschap wegen en verkeer (AWV) West-Vlaanderen toen nog geen akkoord had van de inspectie van Financiën in Brussel. Dat wordt nu echter ontkend door AWV zelf en Vlaams parlementair Bert Maertens (N-VA), die er in het parlement een vraag over stelde aan minister Ben Weyts (N-VA). Wie er nu ook gelijk heeft, het belangrijkste is dat de werken kunnen starten. "En door creatief om te gaan met de fasering, kan toch de voorziene einddatum in juli 2018 gehaald worden", benadrukt Axel Weydts. De werken starten op een strook van de N43 tussen de Condédreef en Meiweg. Woonzorgcentrum De Pottelberg blijft bereikbaar. Die eerste strook is het meest complex omdat er daar ook nieuwe riolen tot acht meter diep komen. In december volgt een strook op de N43 tussen de Meiweg en Engelse Wandeling. In april 2018 volgt de Felix de Bethunelaan. Tot slot is in juni 2018 het kruispunt van de N43 met de Condédreef en de Bethunelaan aan de beurt. Verkeer is dan mogelijk stadsinwaarts. Er wordt ook in de Kampstraat gewerkt, waar er een parking met 20 plaatsen komt. Pottelberg en omgeving worden één grote zone 30. Het project kost de stad 1,2 miljoen en AWV en de Vlaamse milieumaatschappij 2,2 miljoen euro. (LPS)