Geslaagd met vlag en wimpel

BESTUURSAKKOORD DOORGELICHT | KORTRIJK

Gezellige terrassen aan de verlaagde Leieboorden bij de Broeltorens.
Archieffoto Henk Deleu Gezellige terrassen aan de verlaagde Leieboorden bij de Broeltorens.
Straks trekken we naar de stembus om te bepalen wie tot en met 2024 Kortrijk zal mogen besturen. Maar eerst even terugblikken op de voorbije legislatuur. Werden de plannen van het huidige bestuur van Open Vld (nu Team Burgemeester), N-VA en sp.a ook uitgevoerd? Conclusie: 86 procent van de vooropgestelde projecten is voltooid of zit op de rails.

GELUKT

1De uitbouw van de Sinksenfeesten tot het vierdaagse stadsfestival Sinksen

Het aantal externe partners steeg van 25 naar 80, goed voor ruim 200 activiteiten. Het aantal bezoekers steeg zelfs van 90.000 in 2013 naar 270.000 in 2018. Opletten wel dat het beheersbaar en leefbaar blijft. De bedoelingvan het huidige bestuur is om de feesten nu niet groter te laten worden, maar kwalitatief uit te bouwen.

2Fusie van de sociale huisvestingsmaatschappijen

Een sterk staaltje politiek was het in de zomer van 2017: de fusie van de sociale huisvestingsmaatschappijen Goedkope Woning, De Zuid-West-Vlaamse en het Kortrijkse luik van Eigen Haard Is Goud Waard. Het resultaat is Wonen Regio Kortrijk. De nieuwe maatschappij pompt de komende jaren 200 miljoen euro in 1.214 (ver)nieuwbouwwoningen. Die inhaalbeweging is nodig.

3Overleie moderner en aantrekkelijker maken

Texture, het museum over Leie en vlas, opende in de herfst van 2014 in de vroegere Euroshop in de Noordstraat. Het Sint-Amandsplein kreeg in 2017 een geslaagde opfrisbeurt. De Overleiestraat kreeg enkele jaren geleden een heraanleg. Deze en andere projecten overtuigden ook ontwikkelaars. Een voorbeeld: waar vroeger aan de Menenpoort een zwaar vervuild ex-Eandis-terrein was, komen nu zo'n honderd nieuwe woongelegenheden.

4In jonge woonwijken binnen straal van 500 meter zeker een speelplein

Het stadsbestuur is deze doelstelling aan het uitrollen en heeft het doel nu nog scherper gesteld: telkens binnen een straal van 400 meter een speelplein.

5De invoering van shop&go-plaatsen (gratis 30 minuten parkeren, sensoren gaan na)

Het systeem, een primeur in Vlaanderen, werd midden april 2013 op veel scepsis onthaald in Kortrijk. Shop&go-plaatsen zijn ondertussen in tal van andere steden en gemeenten ingevoerd. Het systeem zorgt voor minder zoekverkeer en meer circulatie. Er zijn zo'n 500 shop&go-plaatsen in Kortrijk en deelgemeenten. Ze worden ruim een miljoen keer per jaar gebruikt.

6De ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel Weide

Het ontbreekt op Weide niet aan projecten, zoals een nieuw ecologisch stadspark dat onlangs opende, de start van fuifzaal-evenementenhal Depart in september 2017 en de bouw van een nieuw stadszwembad met veel recreatie. Het nieuwe zwembad opent begin 2019.

7 Facelift voor Muziekcentrum Track op Conservatoriumplein

Mueziekcentrum Track kreeg een grondige facelift, goed voor een investering van in totaal 5 miljoen euro. Radio 2 West-Vlaanderen behield ook Kortrijk als uitvalsbasis en verhuisde naar Track.

8Een nieuw commissariaat voor de politiezone Vlas

Het commissariaat was eerst op Weide voorzien, maar komt nu in de wijk 3 Hofsteden. De opening is deze maand. De nieuwbouw is een noodzaak, want het oude commissariaat in de Oude-Vestingsstraat in het centrum dateert van 1965. Minpunt: de kostprijs van ruim 36 miljoen euro. Afwachten ook of de ligging ideaal is.

9De opening van een volksrestaurant

Volksrestaurant Vork opende midden april in ex-tapijtenzaak Gheysens in de Doorniksestraat. Vork, dat op 17.000 kwetsbare inwoners mikt, draait intussen goed. Het restaurant wordt ook gebruikt als opleidingscentrum voor keuken- en zaalmedewerkers en hulpkelners. Vork vergde, subsidies inbegrepen, een investering van liefst 2,24 miljoen euro. Sommige Kortrijkzanen vinden dat wel te duur.

10Het centrum van Kortrijk autoluwer maken

Veel Kortrijkzanen (vooral handelaars) verklaarden het stadsbestuur gek toen het in 2013 besliste om de Grote Markt volledig parkeervrij te maken. De storm is intussen al lang gaan liggen. Het is er nu gezellig, vooral tijdens de zomer met de vele terrasjes en het pop-upspeelplein. Ook de autoloze zondag in Kortrijk, sinds 2013 jaarlijks georganiseerd na een onderbreking van elf jaar, bekoort steeds meer inwoners.

11Snelheidscontroles in zone 30

De politie houdt sinds het najaar van 2015 gespreid snelheidscontroles in alle zones 30 in Groot-Kortrijk. Er zijn zelfs 's avonds controles in zones 30. Een voetganger die tegen 30 kilometer per uur aangereden wordt, heeft 90 procent kans om te overleven.

12De Leieboorden verlagen

De verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens geven mensen de kans om bij het water iets eten of drinken op nieuwe terrassen. Tijdens de lente dit jaar werden ze geopend. Kostprijs: telkens 2 miljoen euro voor de stad en de Vlaamse Waterweg.

13Heuleplaats vernieuwen

De deelgemeenten werden, wat er ook beweerd wordt, niet vergeten. Enkele voorbeelden: in Heule opende de nieuwe Heuleplaats, terwijl er voorbereidingen lopen om kerken nevenbestemmingen te geven, zoals een bib en academie in de kerk van Aalbeke en een bib en verenigingsruimte in de kerk van Bissegem.

14Cameraplan uitrollen

Er is een plan uitgerold met ruim 170 bewakingscamera's. In- en uitvalswegen kregen zestien camera's met nummerplaatherkenning om de grenscriminaliteit terug te dringen. De criminaliteit in Kortrijk daalde in 2017 met 11 procent. Het aantal inbraken in huizen, bedrijven en openbare gebouwen daalde sterk.

15 N43 veiliger inrichten

Op de N43, van het kruispunt Pottelberg-Condédreef in Kortrijk tot in Aalbeke, komen volgend jaar vrijliggende fietspaden. De stad en het Agentschap Wegen en Verkeer bereikten na jaren discussie eindelijk een akkoord. Een must voor de honderden scholieren die daar dagelijks passeren. De heraanleg van het onoverzichtelijke kruispunt van de Torkonjestraat (N43) met de Helle- en Ter Duinenstraat in Marke, waar verkeerslichten komen, is in 2020 voorzien.

16Ambitieus energieplan opstellen en realiseren

De stad is een energieplan aan het uitrollen met als doel om tegen 2032 een kleine 5 miljoen euro per jaar aan energiekosten uit te sparen. Een onderdeel van het plan is het plaatsen van ruim 3.500 zonnepanelen op stadsgebouwen. Inwoners financieren dat door aandelen te kopen. Goed een week geleden werd in amper twee uur een eerste schijf van 250.000 euro opgehaald.

17Op afspraak naar de stadsdiensten

Sinds oktober 2016 kan je enkel nog op afspraak naar het administratief stadhuis in de Leiestraat. Gedaan met lange wachtrijen en overbodige bezoeken.

NIET GELUKT

1Wijkgezondheidscentrum openen

De stad werkte aan een armoedebestrijdingsplan. Maar niet alles lukte, zoals het openen van een wijkgezondheidscentrum. Zo'n groepspraktijk van huisartsen en verpleegkundigen staat open voor inwoners van een wijk waar veel armoede is. Maar in Kortrijk kwam het er dus niet van.

2Meer diversiteit bij stadsdiensten en politie

De samenstelling van de bevolking weerspiegelen in het stadhuis en bij de politie mislukte. Het aandeel nieuwe Kortrijkzanen is er klein en staat niet in verhouding met de diversiteit van de inwoners.

3Dienst Toerisme moet centraler

Het plan was om de dienst Toerisme uit museum 1302 in het Begijnhofpark te halen en terug naar het hart van de stad te brengen, maar van dat plan kwam uiteindelijk niets in huis. (LPS)