Geen referendum over komst nieuwe moskee

Burgemeester verwijst voorstel Vlaams Belang naar de prullenmand

Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) stelde de volksraadpleging maandagavond in de gemeenteraad voor.
Henk Deleu Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) stelde de volksraadpleging maandagavond in de gemeenteraad voor.
Vlaams Belang stelt voor een referendum te houden over de nieuwe moskee. Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) ketst het af. Omdat het volgens hem niet kan. Wanneer de moskee in de Brugsesteenweg er mogelijk komt, ligt nog niet vast. Er loopt momenteel een mobiliteitsstudie. De gemeenteraad stemde de volksraadpleging weg, al onthield CD&V 4.0 zich (deels) verrassend.  

De mogelijke komst van een moskee van 5 miljoen euro in de Brugsesteenweg 65 blijft een twistappel. Inwoners riepen al op om het dossier mee op te nemen in De Grote Bevraging van het stadsbestuur. Vlaams Belang-kopman Wouter Vermeersch speelde daar maandag tijdens de gemeenteraad op in met de vraag een volksraadpleging te houden. Hij verwijst naar een referendum in de Duitse stad Kaufbeuren, ook over het al dan niet toelaten van een moskee. Kan niet, volgens Vincent Van Quickenborne: “Het gaat over de verhuis van een privaat pand naar een ander privaat pand (van de Stasegemsestraat naar de Brugsesteenweg, red.). Je kan over zo’n private transactie geen referendum houden. En wat de verwijzing naar Kaufbeuren betreft: daar ging het over de verkoop van stadsgronden om er een moskee mogelijk te maken. Dat is niét het geval bij ons in Kortrijk.”

Buurtparking

Er loopt momenteel een mobiliteitsstudie om na te gaan of de huidige parking bij het pand, waar supermarkt Bio-Planet vroeger een vestiging had, en de parkeerplaatsen in de onmiddellijke omgeving volstaan als de nieuwe moskee er komt. Of er een extra buurtparking komt op de nabijgelegen Mewaf-site in de Iepersestraat, is nog niet duidelijk. “Dat is voorbarig”, zegt Van Quickenborne. “We zijn bij Vlaams Belang van oordeel dat de burgemeester wél herhaaldelijk het voornemen uitte om in de buurt een extra parking aan te leggen, om parkeerpieken zoals tijdens het vrijdaggebed op te vangen”, zegt Vermeersch. “We gaan de omgevingsvergunning met alle middelen, ook juridisch, aanvechten. Zo is het, wat die extra buurtparking betreft, verboden om publieke middelen voor een privaat doel aan te wenden. Ik vergelijk graag met een megadiscotheek, op dezelfde plaats in de Brugsesteenweg. Het stadsbestuur zou zo’n dossier dan zeker van tafel vegen.” Onzin, volgens raadslid Mohamed Ahouna (Team Burgemeester): “Een moskee staat voor bezinning en stilte, niet voor luidruchtige muziek.”

De moskee is in de Brugsesteenweg gepland, waar supermarkt Bio-Planet vroeger een vestiging had.
Henk Deleu De moskee is in de Brugsesteenweg gepland, waar supermarkt Bio-Planet vroeger een vestiging had.

Erkenningsdossier

Vermeersch zegt dat Vlaams Belang niet tegen godsdienstvrijheid is: “Iedereen doet in zijn huiskamer wat hij of zij wil. Maar een project van die grootteorde kan niet. Als het een grote boeddhistische tempel was, we zouden precies op dezelfde manier reageren”, aldus Vermeersch, die er verder op wijst dat er nog altijd geen erkenningsdossier is voor moskee Atakwa. Klopt niet volgens Ahouna: “Er is wél een erkenningsdossier, maar dat zit bij de Moslimexecutieve en is nog niet aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) overgemaakt.” Er wordt wellicht afgewacht omdat de overheid de erkenningsprocedure laat vernieuwen. Een erkende moskee krijgt nu subsidies van de provincie, onder meer om de woonst van de imam te betalen.

CD&V niet op één lijn

De gemeenteraad stemde het houden van een referendum over de nieuwe moskee uiteindelijk weg. Enkel Vlaams Belang stemde voor. Opmerkelijk was wel dat vijf raadsleden van CD&V 4.0 (Hannelore Vanhoenacker, Pieter Soens, Christine Depuydt, Roel Deseyn en Alain Cnudde, Stefaan De Clerck was afwezig wegens ziekte, red.) zich onthielden. Terwijl Jean de Bethune, ook van CD&V 4.0, wel tegenstemde. “Omdat ik nog altijd van mening ben dat het cordon sanitaire rond het Vlaams Belang moet gerespecteerd worden”, zegt de Bethune, die later wel nog nuancueerde: “We mogen de mensen niet opjagen door zo’n delicaat onderwerp te herleiden tot een ‘ja of nee-verhaal’”, aldus de Bethune. Of hoe CD&V 4.0 er nog altijd niet in slaagt om op één lijn te zitten.

Vincent Van Quickenborne verwees het referendum naar de prullenmand.
Photo News Vincent Van Quickenborne verwees het referendum naar de prullenmand.

Open huis

Wanneer het Atakwa-moskeebestuur de aanvraag voor de omgevingsvergunning zal indienen, is nog niet duidelijk. Het zal voor binnen enkele maanden zijn, als de mobiliteitsstudie afgerond is en alle adviezen binnen zijn. Raadslid Ahouna wijst er nog op dat de omschrijving als moskee te beperkt is. “Het wordt zoveel meer: het wordt een open huis waar we scholen en verenigingen, die op bezoek komen, comfortabel ontvangen en waar we bijvoorbeeld ook interculturele activiteiten en interreligieuze dialogen kunnen organiseren”, aldus Ahouna.
3 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Ghislain Maertens

    En dan durven zeggen iedereen kan zijn gedacht zeggen in Kortrijk maar het mag niet een ander gedacht zijn dan onze burgermeester tipis Open vld

  • Frank Daels

    Van Quickenborne is uiteraard bang voor de uitslag van het referendum, want uit de "Op wie stem jij" bevraging vóór de verkiezingen bleek dat 76% van de bevraagden geen moskee wil. Van Quickenborne gaat dus lijnrecht in tegen de mening van de Kortrijkzanen. Een referendum houden zou dit enkel maar officieel bevestigen.

  • Roos Himpe

    Bevraging over moskee bij bevolking is een must.Nu lijkt het er sterk op dat wat Vincent wants,Vincent gets.En zijn vriendjes ook natuurlijk.