Geen 1 mei festival in Begijnhofpark

Geen 1 mei festival in het Begijnhofpark in 2020
Mayday Mayday Geen 1 mei festival in het Begijnhofpark in 2020
Er is dit jaar door de coronacrisis geen 1 mei festival in het Begijnhofpark in Kortrijk. Jaarlijks komen zo’n 5.000 mensen naar het evenement.

“We werden de voorbije dagen geconfronteerd met een hertekening van ons sociale en economische leven”, zegt Tomas Bulcaen, secretaris van de vzw Mayday Mayday. “Heel wat evenementen op vlak van cultuur, sport, jeugd, podiumkunsten enzovoort worden afgelast wegens de federale inspanningen om het coronavirus in te perken. Niemand weet hoelang deze uitzonderlijke situatie nog zal duren. Vzw Mayday Mayday wil geen onnodige risico’s nemen.”

“Promotie voeren tijdens deze periode voor ons evenement lijkt ons moeilijk. We annuleren ons festival uit voorzorg voor ons publiek, de artiesten, de leveranciers en de vele vrijwilligers. En uit solidariteit met mensen met een verhoogd risico op besmetting. We willen mee onze verantwoordelijkheid nemen tot de indijking van Covid-19. De drie partners die het festival organiseren - ABVV, Bond Moyson en sp.a Kortrijk - staan wel al klaar om in 2021 de 28ste editie van het 1 mei festival te organiseren. Draag goed zorg voor elkaar”, aldus Tomas Bulcaen.