Fietsersbond vindt heraanleg Pottelberg niet geslaagd

De Fietsersbond maakt zich zorgen over de heraanleg van de Pottelberg (N43).

"Er wordt daar ter hoogte van de scholen en het woonzorgcentrum gekozen voor een vernauwing van de rijweg", zegt Dries Gellynck van de Fietsersbond. "Er wordt zo ook voor een gemengd fiets- en autoverkeer gekozen, met aan beide zijden van de rijweg een tot vier meter breed voetpad. We roepen op om de werkzaamheden te herzien. Door parkeerplaatsen op te offeren en te kiezen voor smallere voetpaden, zodat er alsnog ruimte vrijkomt voor fietspaden", aldus Gellynck.


Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Axel Weydts (sp.a) gaat niet op het voorstel in. "We nemen al extra maatregelen om er het systeem van gemengd verkeer en de maximum toegelaten snelheid van 30 kilometer per uur te ondersteunen. Er komen verkeersplateaus ter hoogte van de Damiaanschool en MPI Pottelberg. En er komen wel fietssuggestiestroken op de smalle rijweg, die er 5 meter en 60 centimer breed is. We voorzien verder een dubbelrichtingsfietspad tussen het atheneum Pottelberg en de verkeerslichten aan de Condédreef. En een aanloopstrook naar de lichten toe om te vermijden dat fietsers mee met de wagens moeten aanschuiven of het voetpad beginnen gebruiken."


"Parkeerplaatsen opofferen, er zijn er negentien daar, doen we niet. Op vraag van de bewoners ook, die voor gemengd verkeer kozen. Ook belangrijk: in een zone 30 worden geen fietspaden aangelegd. En door voor fietssuggestiestroken te kiezen, is er ook meer plaats voor groen in de straat." (LPS)