Facelift Muziekcentrum start vandaag

VERBOUWING VAN VIER MILJOEN EURO KLAAR TEGEN JANUARI VOLGEND JAAR

De mensen van Track voor het Muziekcentrum.
Foto Deleu De mensen van Track voor het Muziekcentrum.
De werken aan Muziekcentrum Track op het Conservatoriumplein in Kortrijk beginnen vandaag. Het gebouw krijgt een grondige opknapbeurt en wordt uitgebreid. "Er komt één centrale toegang, en het is de bedoeling dat de mensen achter het Muziekcentrum, het Conservatorium en de Concertstudio nauwer samenwerken", zegt communicatieverantwoordelijke Jolle Desloover. De stad investeert 4 miljoen euro.

De werken komen er in de eerste plaats omdat het sanitair, de elektriciteit en de verwarming niet meer voldeden aan de hedendaagse normen. "Meteen worden ook structurele aanpassingen doorgevoerd: er komt onder meer een nieuwe balletzaal, die ook als auditorium gebruikt zal kunnen worden, en een akoestisch auditorium met de modernste voorzieningen."


Ook de buitenkant wordt aangepakt: er komt een nieuwe 'schil' rond het gebouw, en er zal maar één ingang meer zijn in plaats van drie. "Nu is het voor de mensen die het gebouw bezoeken niet altijd duidelijk waar ze moeten zijn, met één centrale ingang met balie zal dat al wat beter lopen."


Bij de verbouwing worden alle inhammen en hoekjes en kantjes aan het gebouw mee in de totale oppervlakte opgenomen. "We horen vaak dat mensen zich niet zo veilig voelen in de buurt van het gebouw, net omdat er veel van die donkere hoeken zijn. Dat onveilige gevoel beperken we dus."

Elkaar versterken

Het Muziekcentrum, het Conservatorium en de Concertstudio gaan nauwer samenwerken. "Nu staan die drie pijlers nog compleet los van elkaar, terwijl we elkaar kunnen versterken. Bepaalde lessen van het Conservatorium zullen bijvoorbeeld plaatshebben in de opnamestudio, en als wij van het Muziekcentrum een vleugelpiano nodig hebben, kunnen we die van het Conservatorium gebruiken." Ook alle kantoren in het gebouw worden gebundeld. "Nu zitten alle mensen van de verschillende gebruikers, radio Quindo, Vlamo, Respiro Dell Arte, Il Fondamento, enz verspreid over het gebouw. Het is de bedoeling om al die kantoren samen te brengen."


"Het was in een eerste ontwerp de bedoeling om ook de tweede en derde verdieping een grondige facelift te geven, maar om budgettaire redenen zijn die werken geschrapt. Daar worden nu enkel de verwarming, de elektriciteit en het sanitair vernieuwd."

Speelzone

Intussen hebben heel wat personeelsleden hun bureau verhuisd naar de loge boven de Concertstudio. "We zitten hier nu al samen met de collega's van de andere organisaties die vroeger elders in gebouw zaten", zegt Luc Vandewalle van Muziekcentrum Track. "Ons lijkt het alvast een goeie zaak dat we voortaan samen zitten, ideaal om ideeën uit te wisselen."


In de omgeving wordt ook een speelzone voor kinderen aangelegd. De werken zouden tegen januari 2017 af kunnen zijn. De werking van Muziekcentrum Track verhuist tijdens de werken naar het Groeningeheem, alle andere activiteiten zullen telkens kunnen doorgaan in het deel van het gebouw waar op dat moment niet gewerkt wordt.