Diensten Zelfstandig Wonen in Kortrijk en Menen dreigen te verdwijnen: “Besparing treft cliënten met zware fysieke beperking”

Een beeld van de betoging in Brussel
Kos Een beeld van de betoging in Brussel
De diensten Zelfstandig Wonen in Kortrijk en Menen dreigen te verdwijnen. De Vlaamse regering wil 40 procent op de individuele budgetten van cliënten besparen. De cliënten dreigen noodgedwongen te moeten verhuizen naar woonzorg- of revalidatiecentra als de besparing niet wordt teruggedraaid. Een delegatie gebruikers en ADL-assistenten (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) trok gisteren vanuit het station in Kortrijk naar Brussel, om er te betogen.

Zelfstandig Wonen biedt in Vlaanderen aan 300 personen met een zware fysieke beperking dag en nacht ondersteuning voor levensnoodzakelijke handelingen als naar het toilet gaan of eten. Nu het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap die diensten door draconisch te besparen wil laten uitdoven, staat het voortbestaan van de diensten Zelfstandig Wonen op de helling.

Menswaardig leven

“De diensten Zelfstandig Wonen moeten met hun huidige visie blijven bestaan”, zegt ADL-assistente Veerle Vanderstraeten. “Want iedereen kan in de toekomst door een ongeval of een al dan niet aangeboren (spier)ziekte geconfronteerd worden met een fysieke beperking, waarbij zelfstandig wonen een perspectief biedt om toch een menswaardig leven uit te bouwen. Ik betoog mee omdat ik het ook heel belangrijk vind dat het personeel, dat in een dienst zelfstandig wonen voor mensen met een fysieke beperking werkt, een goed statuut heeft en beloond wordt met anciënniteit, bijzondere prestaties, rimpeldagen, enz.”

Wat zal het zijn binnen een paar jaar? Zal ik nog een oproep kunnen plaatsen, zal ik kunnen opstaan, gewassen worden, eten en drinken en nog kunnen gaan en staan waar ik wil? Ik lig er al maanden wakker van.

Chris Iemants
Chris Iemants, op een archiefbeeld
Henk Deleu Chris Iemants, op een archiefbeeld

Dankbaar

Chris Iemants (60) maakte in 1997, tien jaar na een zwaar auto-ongeval, de grote stap naar Zelfstandig Wonen. “Ik ontdekte mezelf opnieuw en kon mijn leven opnieuw ontplooien. Zo vond ik na korte tijd binnen de sector van personen met een handicap de weg naar vrijwilligersactiviteiten. Op lokaal vlak ben ik nu voorzitter van de Kortrijkse adviesraad voor personen met een handicap. Ik geef verder al jaren vormingen met als thema ‘omgaan met personen met een fysieke handicap’. Ik getuig als verkeersslachtoffer, in de derde graad van het secundair onderwijs. Ik maak tijd voor uitstapjes, weekendjes, concerten, theatervoorstellingen, lekker uit eten gaan, noem maar op. Een hele boterham, enkel mogelijk door 24/7 ADL-assistentie en 24/7 oproepbare assistentie. Assistenten verdienen een volwaardig loon in deze sector. Ze werken altijd één op één, bij mensen met een zware zorgbehoefte. Wat zal het zijn binnen een paar jaar? Zal ik nog een oproep kunnen plaatsen, zal ik kunnen opstaan, gewassen worden, eten en drinken en nog kunnen gaan en staan waar ik wil? Ik lig er al maanden wakker van. Ik ben de assistenten en alle medewerkers dankbaar voor het leven dat ik de voorbije 23 jaar kon uitbouwen.”