Beter buurtgevoel na reeks inbraken op de Marionetten

Heel wat bewoners van de Marionetten zijn bezorgd over de veiligheid in hun buurt.
Foto VHS Heel wat bewoners van de Marionetten zijn bezorgd over de veiligheid in hun buurt.
Eigenaardig maar waar: de bewoners van de Marionetten in Kortrijk hebben een beter contact met elkaar sinds het gehucht de voorbije maanden geplaagd werd door inbrekers. "Individualisme heeft plaats gemaakt voor wederzijdse zorg", zeggen ze tevreden.

Vrij recent werd op de Marionetten een SAVE-netwerk, zeg maar een buurtinformatienetwerk, boven de doopvont gehouden, na een reeks van inbraken, diefstallen en verdachte handelingen. "Bijna honderd bewoners hebben zich op het netwerk aangesloten", zeggen de initiatiefnemers.


"Dat wijst op de noodzaak ervan, maar ook op het feit dat iedereen bereid is zijn of haar steentje bij te dragen voor een veilige buurt. We hebben intussen ook een besloten Facebookpagina waarop we relevante nieuwtjes met elkaar delen. Willen we elkaar dringend bereiken, bijvoorbeeld bij een heterdaad in onze buurt, dan communiceren we snel en efficiënt via WhatsApp, op de smartphone dus. Nadeel aan die sociale media is dat niet iedereen bereikt wordt."


De buurt is blij met het SAVE-netwerk. "Het zal zeker zijn nut bewijzen, in combinatie met onze eigen initiatieven."

Communicatie

"Maar we hebben het gevoel dat er op het vlak van communicatie nogal wat schort. Vroeger konden we voor dringende interventies rechtstreeks met de Kortrijkse politie bellen. Nu moet alles via een centrale dispatching in Brugge. Da's lang niet ideaal. Het ontbreekt nogal wat mensen daar aan terreinkennis, die cruciaal is bij dringende tussenkomsten. Normaal gezien zouden we ook via sms moeten verwittigd worden, maar voorlopig lukt dat niet. We hopen dat het snel in orde komt."


De bewoners zien de toekomst hoopvol tegemoet. "Die criminaliteit kunnen we hopelijk een halt toeroepen. Anderzijds zien we dat iedereen bekommerd is. Dat uit zich onder andere in frequentere contacten. met de buurtbewoners We leren elkaar (beter) kennen en zoiets kunnen we alleen maar toejuichen." (VHS)