Begijnhof krijgt nieuwe en beter toegankelijke bestrating: “Monumentale esdoorn blijft”

Werken van 1,1 miljoen euro starten begin maart en zijn in lente van 2021 af

Aannemer Benoit Ockier, schepen Philippe De Coene, projectleider Lieven Vandeputte en schepen Axel Weydts op het middenplein van het Begijnhof. Met achter hen de monumentale esdoorn, die blijft.
Henk Deleu Aannemer Benoit Ockier, schepen Philippe De Coene, projectleider Lieven Vandeputte en schepen Axel Weydts op het middenplein van het Begijnhof. Met achter hen de monumentale esdoorn, die blijft.
Het Begijnhof krijgt nieuwe bestrating. De vele kasseien verdwijnen niet. Er komen wel meer zones met blauwsteen, zodat het werelderfgoed toegankelijker wordt voor wie minder mobiel is. De ingrijpende en gefaseerde werken van 1,1 miljoen euro starten begin maart en zijn in de lente van 2021 af. “De monumentale esdoorn op het binnenplein blijft. De geruchten dat de boom zou verdwijnen, kloppen dus niet”, zegt schepen Philippe De Coene (sp.a).

Wegenbouw Ockier wacht een uitdaging omdat smalle straatjes en steegjes het Begijnhof typeren. De werken zijn bovendien erg complex. Zo wordt er tot 2 meter diep gegraven om tot 1 kilometer aan nieuwe riolen te plaatsen en er een gescheiden stelsel van te maken met een aparte afvoer van regenwater en vuil water. Ook het waternet wordt vernieuwd. Dat is nodig omdat de huidige waterdruk niet altijd constant is, zo lieten bewoners van het Begijnhof eerder al enkele keren weten. Verder worden de huidige internetverbindingen geoptimaliseerd.

De aannemer werkt gefaseerd, om woningen maximaal bereikbaar te houden. Het koffie- en eethuis Huyze Begga blijft altijd bereikbaar. En er wordt niet gewerkt tijdens de zomer- en kerstvakantie om ook voor toeristen de hinder tot een minimum te beperken.

Schepenen Philippe De Coene en Axel Weydts
Er zijn al enkele voorbereidende werken begonnen.
Henk Deleu Er zijn al enkele voorbereidende werken begonnen.

Archeologische vondsten

“Het is dan ook logisch dat de werken meer dan een jaar zullen duren. Ook omdat er archeologische vondsten mogelijk zijn. Indien dat zo is, zullen die telkens grondig onderzocht worden. De aannemer werkt verder sowieso gefaseerd, om woningen maximaal bereikbaar te houden”, zeggen schepen van Onroerend Erfgoed Philippe De Coene (sp.a) en schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a). “Het koffie- en eethuis Huyze Begga blijft altijd bereikbaar. En er wordt niet gewerkt tijdens de zomer- en kerstvakantie om ook voor toeristen de hinder tot een minimum te beperken. Het Begijnhof kreeg vorig jaar 70.000 bezoekers over de vloer. Dat is een record.”

Zelfs de smalste steegjes krijgen nu ook een vlakkere strook in blauwsteen, van minimum 90 centimeter breed. Om het Begijnhof overal toegankelijker te maken.
Henk Deleu Zelfs de smalste steegjes krijgen nu ook een vlakkere strook in blauwsteen, van minimum 90 centimeter breed. Om het Begijnhof overal toegankelijker te maken.

60.000 kasseien

De huidige 60.000 kasseien worden zoveel mogelijk hergebruikt. Het aantal vlakkere stroken met blauwsteen wordt opgedreven van 25.000 naar 30.000 blauwsteentjes. “Alle straatjes en steegjes worden zo ook toegankelijk voor bijvoorbeeld personen met een beperking, rolstoelgebruikers en mensen met een kinderwagen”, zegt Philippe De Coene. “We zetten dus meer op comfort en toegankelijkheid in, met respect voor het verleden. Ook voorzien: de heraanleg van het groen op het binnenplein, met aandacht voor de monumentale esdoorn. Die blijft. We zetten zelfs een boomchirurg in om de esdoorn weer gezonder te maken. Het hekwerk uit smeedijzer en de blauwe hardstenen sokkel wordt gereinigd en gerestaureerd. Ook de sokkel en het beeld van Johanna Van Constantinopel (stichtster van het Begijnhof, red.), door Valère Dupont uit 1891, worden gerestaureerd. Verder voorzien: nieuwe straatlampen met dimbare ledverlichting, maar wel met een look uit de 19de eeuw. Tot slot wordt het groen op de bleekweide heraangelegd”, aldus Philippe De Coene.

Ook de bleekweide van het Begijnhof wordt heraangelegd.
Henk Deleu Ook de bleekweide van het Begijnhof wordt heraangelegd.

150 vrachtwagens

De werken gaan gepaard met de afvoer van ruim 2.000 ton grond, goed voor 150 vrachtwagens. Er wordt gestart in de zone kant Begijnhofpark. Als laatste is de omgeving van het binnenplein aan de beurt. Alle inwoners zijn ingelicht. Als alles meezit, wordt er op zondag 21 maart 2021 een openingsfeest gehouden. De gefaseerde restauratie van het Begijnhof vatte in 1984 aan en is vanaf 2013 versneld uitgevoerd. Belangrijke momenten waren de opening van een belevingscentrum in 2014 en een kijkwoning en koffiezaak in 2016. De tien fases van de restauratie van het Begijnhof kosten samen 16,5 miljoen euro, met steun ook van Vlaamse erfgoedsubsidies.