Anderhalf jaar werken in Doorniksewijk nodig om twaalf trambussen snel te laten rijden

Handelsstraat krijgt (deels) eenrichtingsverkeer, parkeerplaatsen blijven wel

Er komt voor gewoon gemotoriseerd verkeer (deels) eenrichtingsverkeer in de Doorniksewijk. Trambussen rijden in beide richtingen, net zoals fietsers. De parkeerplaatsen blijven grotendeels behouden. Ook voorzien: nieuwe voetpaden en groen.
Henk Deleu Er komt voor gewoon gemotoriseerd verkeer (deels) eenrichtingsverkeer in de Doorniksewijk. Trambussen rijden in beide richtingen, net zoals fietsers. De parkeerplaatsen blijven grotendeels behouden. Ook voorzien: nieuwe voetpaden en groen.
De stad Kortrijk wil dat er vanaf 2024 twaalf snelle trambussen rijden tussen de achterkant van het station en Hoog Kortrijk, via de Doorniksewijk. Om dat mogelijk te maken, wordt de invalsweg en handelsstraat tussen midden 2022 en begin 2024 gefaseerd heraangelegd. De Doorniksewijk krijgt ook (deels) eenrichtingsverkeer. Handelaars maken zich zorgen. “Maar we zijn meer dan ooit overtuigd”, benadrukt burgemeester Van Quickenborne. “De trambus wordt het paradepaardje van ons openbaar vervoer. We maken van de Doorniksewijk de Champs-Élysées van Kortrijk.”

Het traject van de trambussen loopt via de Tacklaan en Doorniksewijk naar Hoog Kortrijk, met daar aan de Kennedylaan een opsplitsing naar de hogeschool Vives en de universiteit Kulak enerzijds en naar het ziekenhuis AZ Groeninge anderzijds. Een trambus is comfortabeler dan een gewone tram of bus, is goedkoop of zelfs gratis voor reizigers, is altijd stipt en is ecologisch. Een ideaal vervoersmiddel volgens het stadsbestuur, onder meer voor de 10.500 studenten en 8.000 werknemers op Hoog Kortrijk. “Er zal tijdens de spits elke 5 minuten een trambus rijden, tijdens de daluren elke 10 minuten”, zegt Vincent Van Quickenborne. “Je staat met zo’n trambus vanaf het station in minder dan 10 minuten aan Xpo en in 12 minuten aan AZ Groeninge, Vives of Kulak. Dat is vaak dubbel zo snel als met een gewone bus. Zo’n trambus zal ook de betere middenklasse aantrekken, die nu geen gewone bus neemt.” Cijfers gaan uit van 756.000 reizigers extra per jaar.

Twaalf trambussen kosten samen 12 miljoen euro. Dat is bijvoorbeeld ongeveer de helft meer dan twaalf hybride bussen. Wij willen eventueel die opslag voor een stuk mee betalen. Er is dus nog marge om te onderhandelen.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne
We zien op de foto (vlnr) schepen Arne Vandendriessche, burgemeester Vincent Van Quickenborne, schepenen Axel Weydts en Wout Maddens en Unizo-voorzitter Ann Coussement in de Doorniksewijk
Henk Deleu We zien op de foto (vlnr) schepen Arne Vandendriessche, burgemeester Vincent Van Quickenborne, schepenen Axel Weydts en Wout Maddens en Unizo-voorzitter Ann Coussement in de Doorniksewijk

Nog geen deal met De Lijn

Het agentschap wegen en verkeer (AWV) brengt 4,5 miljoen euro in en de stad Kortrijk minimum 6 miljoen euro. Met De Lijn is er nog geen enkele deal. “Maar hun wagenpark wordt sowieso vernieuwd”, zegt Van Quickenborne. “Twaalf trambussen kosten samen 12 miljoen euro. Dat is bijvoorbeeld ongeveer de helft meer dan twaalf hybride bussen. Wij willen eventueel die opslag voor een stuk mee helpen betalen. Er is dus nog marge om te onderhandelen. Ook de stelplaats van De Lijn moet sowieso vernieuwd worden, trambussen of niet. Er is om een trambus uit te baten een extra kost van 0,5 miljoen euro per jaar voor De Lijn, maar dat is te dragen. Bevoegd Vlaams minister Lydia Peeters is het dossier genegen omdat we tot in de details voorbereid zijn. Het is klaar om meteen uitgevoerd te worden. Op 2 maart zitten we samen met directeur-generaal Roger Kesteloot van De Lijn.”

Shop & go en kortparkeren

Studiebureau Mint ging na wat er nodig is om de trambus genoeg snelheid te geven en te zorgen voor een goeie doorstroming en minder files en parkeerdruk. Zijn zeker: een aanpassing van het kruispunt met de Wandelweg, volledig of deels eenrichtingsverkeer in de Doorniksewijk, een aanpassing van de verkeerslichten aan de Loofstraat en een volledige heraanleg van de Doorniksewijk, riolen inbegrepen. Trambussen rijden in beide richtingen.

Nog te bespreken voor gewoon gemotoriseerd verkeer: ofwel komt er eenrichting naar het stadscentrum toe tussen kruispunt Loofstraat en Doorniksetunnel ofwel komt er eenrichting tussen kruispunt Kanon en Doorniksetunnel. “Nodig om ongeveer evenveel parkeerplaatsen in de Doorniksewijk te behouden”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “We gaan voor een mix van shop & go plaatsen (gratis maximum 30 minuten) en kortparkeren, naargelang de vraag van elke handelaar. Er zal over al die zaken nog overleg zijn. Fietsers blijven welkom in de Doorniksewijk. Maar we leggen parallel ook een veilige fietsroute aan via de Sint-Sebastiaanslaan, de vroegere ziekenhuiscampus Maria’s Voorzienigheid en zo tot aan het kruispunt Kanon.”

De nieuwe gefaseerde heraanleg van de Doorniksewijk start midden 2022 en duurt gefaseerd tot begin 2024. Een krappe timing, maar haalbaar door ook ’s avonds, in de weekends en tijdens vakanties te werken.

Schepen Axel Weydts
Er was in 2015, tijdens de beurs Busworld, al eens een proefproject met trambussen in de Doorniksewijk.
Henk Deleu Er was in 2015, tijdens de beurs Busworld, al eens een proefproject met trambussen in de Doorniksewijk.

Speciaalzaken

Dat de Doorniksewijk in 2017 al eens heraangelegd werd, was toen noodzakelijk door zware lekken in de waterleiding, waardoor er zinkgaten in het wegdek dreigden te komen. “Uitstel kon toen niet meer”, zegt Weydts. “De nieuwe gefaseerde heraanleg start midden 2022 en duurt gefaseerd tot begin 2024. Een krappe timing, maar haalbaar door ook ’s avonds, in de weekends en tijdens vakanties te werken.” Ook voorzien in de Doorniksewijk: bomen en groen, nieuwe voetpaden met bankjes en een halte voor de trambus pal aan de Loofstraat, met heel wat speciaalzaken op een boogscheut. Er komen in grote lijnen ook haltes aan de achterkant van het station, aan Walle, aan Halve Jan bij Xpo, aan de gratis P+R bij Kinepolis, aan AZ Groeninge en aan Vives en Kulak.

Constructief en respectvol

“We zijn pro trambus: je zegt als handelaar niet nee tegen zo’n innovatief project”, zegt Unizo-voorzitter Ann Coussement. “Maar enkel als er voldoende parking blijft, de wegenwerken zo snel mogelijk verlopen en er aandacht is voor een maximale bereikbaarheid. Waarbij ook aangetoond wordt dat eenrichting geen nadeel met zich meebrengt. We willen verder dat de voordelen van zo’n trambussen tot in de details toegelicht worden”, aldus Ann Coussement. “We begrijpen absoluut dat de handelaars zich zorgen maken”, zegt Van Quickenborne. “We gaan voor een constructief en respectvol overleg met de handelaars. Waar vorige vrijdag al een aanzet toe werd gegeven, op een meeting.” De Doorniksewijk telt zo’n 70 handelszaken. “Indien nodig, kunnen we handelaars uit de Doorniksewijk helpen door hen tijdens de werken een leegstaand pand in het stadscentrum aan te bieden”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester).

We zijn pro trambus: je zegt als handelaar niet nee tegen zo’n innovatief project. Maar enkel als er voldoende parking blijft en de wegenwerken zo snel mogelijk verlopen

Unizo-voorzitter Ann Coussement
Als de trambussen er komen, worden er 756.000 reizigers extra per jaar verwacht.
Henk Deleu Als de trambussen er komen, worden er 756.000 reizigers extra per jaar verwacht.

200 miljoen euro

Tot slot wijst de stad als extra troef nog op dertig bouwprojecten op de as tussen het stadscentrum en ’t Hoge de komende jaren. Zo heeft bijvoorbeeld Compagnie Het Zoute plannen voor nieuwe woongelegenheden op de site van de vroegere ziekenhuiscampus Maria’s Voorzienigheid in de Loofstraat. “Alle bouwprojecten zijn goed voor ruim 1.000 nieuwe inwoners en 50.000 vierkante meter aan nieuwe kantoren. En zijn samen goed voor een privé-investering van ruim 200 miljoen euro”, besluit schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester).