Aanleg warmtenet start dinsdag

BUIZEN VERVOEREN RESTWARMTE VERBRANDINGSOVEN NAAR 400 HUIZEN

De buizen liggen klaar op de werf langs de Stedestraat in Harelbeke.
Foto Joyce Mesdag De buizen liggen klaar op de werf langs de Stedestraat in Harelbeke.
Meer dan 400 huizen van het nieuwe woonpark op de grens van Harelbeke en Kuurne worden binnenkort verwarmd met restwarmte van de verbrandingsoven van Imog. Dinsdag starten Infrax en Eandis met de aanleg van de buizen. Ook elders in Kuurne, Harelbeke en Kortrijk zal de restwarmte gebruikt worden.

In Vlaanderen is het nog baanbrekend: restwarmte wordt via een warmtenet ingezet als alternatieve energiebron. In landen in Scandinavië is dat al lang geen nieuwigheid meer. "Maar het concept begint nu ook onze contreien te veroveren", zegt Tom Prinzie, ondervoorzitter van Warmtenetwerk Vlaanderen. In Kuurne en Harelbeke is het nu zover. Imog verbrandt jaarlijks 65 miljoen kilo restafval. Bij de verbranding komt veel warmte vrij. Een deel wordt gerecupereerd voor de elektriciteitsproductie bij Imog, maar er blijft nog altijd veel restwarmte over. Die restwarmte kan nochtans gemakkelijke via buizen, zogenaamde warmtenetten, getransporteerd worden en elders ingezet worden. Betonbedrijf Nerva, vlak bij Imog, gebruikt die restwarmte al sinds 2014 en spaart op die manier 130.000 liter stookolie per jaar uit.

Boren onder Leie

Infrax en Eandis slaan nu de handen in elkaar om een warmtenet aan te leggen richting de toekomstige verkaveling op de grens tussen Harelbeke en Kuurne, het zogenaamde woonpark. De voorbije week werden voorbereidende werken uitgevoerd. Dinsdag gaan de werken écht van start. "We plannen nog een infomoment voor de bewoners uit de buurt om hen op de hoogte te brengen van de timing van de werken en de eventuele hinder", zegt Simon Van Wijmeersch van Eandis. Er zullen onder meer boringen gebeuren onder de Leie, aangezien Imog aan de andere kant van de rivier ligt. "En dat belooft best indrukwekkend te worden."

Harelbeke en Kortrijk

Maar het is niet het enige warmtenet in onze regio waar op dit moment hard aan gewerkt wordt. Harelbeeks schepen Inge Bossuyt (sp.a): "Tijdens de Leiewerken in ons centrum legt Infrax buizen voor restwarmte onder meer richting de Centrumschool, de muziekschool, jeugdcentrum 't Sas, de brandweerkazerne en de nieuwbouwflats langs de Leie. In een tweede fase zouden ook nog buizen naar onder meer het stadhuis en 't Spoor worden voorzien." En er is meer. "Ook in Kortrijk worden voorbereidingen getroffen om op termijn bouwprojecten met Imog te verbinden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de K-Tower", besluit Prinzie.