Aanleg verkeerswissel A19-R8 start eind 2018

Op deze simulatie zie je links de nieuwe afrit Gullegemstraat-A19, rechts de nieuwe verkeerswissel A19-R8.
Henk Deleu Op deze simulatie zie je links de nieuwe afrit Gullegemstraat-A19, rechts de nieuwe verkeerswissel A19-R8.
Eind 2018 start na twintig jaar wachten wel degelijk de heraanleg van de gevaarlijke verkeerswissel A19-R8. "Er is geen ontkomen meer aan", zegt Eveline Vandecaetsbeek van Wegen en Verkeer.

Er worden ook schermen gebouwd om de geluidshinder voor de omwonenden te beperken.


Het project van zo'n 7 miljoen euro werd zaterdag toegelicht op een infomarkt in OC De Troubadour in Bissegem. Er zijn elk jaar tientallen ongevallen met gekwetsten op de wissel van de autosnelweg A19 en de ring rond Kortrijk (R8). Vooral de twee U-bochten zijn gekkenwerk, zeker voor wie het verkeersknooppunt niet gewoon is. Zo is er vaak file aan de verkeerslichten waar de auto's uit de richting van Ieper of Roeselare naar Kuurne willen. Om daarna een bocht van 180 graden te maken en rechts in te voegen tussen het verkeer dat al op de R8 zit. Dat is levensgevaarlijk. Wie uit de richting van Bissegem komt, maakt ook een U-bocht over de R8 om zo de A19 richting Ieper of de E403 richting Roeselare op te rijden. Verder zijn de twee kort opeenvolgende verkeerslichten op de R8 nabij de verkeerswissel erg verwarrend.

Omwonenden bekijken de plannen op de infomarkt in OC De Troubadour in Bissegem.
Henk Deleu Omwonenden bekijken de plannen op de infomarkt in OC De Troubadour in Bissegem.

Gedaan met U-bochten

"De verkeerslichten én de kruispunten met de U-bochten verdwijnen", zegt Eveline Vandecaetsbeek van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). "Er komen volwaardige op- en afritten door met een nieuwe brug over de R8 te werken, die op de A19 zal aansluiten. Wie van de A19 de ring op wil richting Kuurne, rijdt over de brug en zo de R8 op. Wie uit de richting van Bissegem komt en de A19 op wil, rijdt ook eerst over de brug. Er zijn zo geen verkeersconflicten meer. En er zijn altijd twee rijstroken. Het wordt dus niet enkel veiliger, er zullen ook minder files zijn."

Geen fluisterasfalt

"We leggen geen fluisterasfalt aan, maar we laten wel drie meter hoge geluidsschermen langs de verkeerswissel zetten. Zodat geluidshinder tot een minimum wordt herleid voor huizen in onder meer de Oude Gullegemsestraat, de Koffiehoekstraat en de Zilverberkenlaan. We voorzien er ook ledverlichting, een bufferbekken voor de waterhuishouding en hagen en bomen. Belangrijk: de afrit van de Gullegemstraat naar de A19 wordt ook heraangelegd en komt honderd meter dichter bij de Gullegemstraat. Auto's krijgen zo meer plaats en tijd om op de A19 in te voegen voor ze de verkeerswissel met de R8 oprijden."


Veel mensen vroegen zich af waarom het allemaal zo lang duurt. Sommigen hebben nog steeds twijfels of de verkeerswissel er echt wel komt. "Het was lang wachten op een budget, maar dat ligt nu wel degelijk vast", zegt Vandecaetsbeek. "Er loopt momenteel nog een onteigeningsprocedure. Het gaat over een stuk weide in de Oude Gullegemsestraat en over enkele percelen akkerland vlak bij de Gullegemstraat. Het gaat dus niet over huizen. De eerste spadesteek voor de nieuwe verkeerswissel is eind 2018 gepland. De opening is ten vroegste eind 2019. De verkeershinder zal beperkt zijn. Want de huidige verkeerswissel blijft open tijdens de werken. Er zal enkel op het einde hinder zijn."