245.000 euro voor Heulebeekvallei

Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans (N-VA) kent Kortrijk een subsidie van 245.000 euro toe om de Heulebeekvallei te vergroenen, waarvoor de stad een budget van 710.000 euro voorziet. De vallei krijgt fietspaden en voetwegen, eerst aan de Hullebroecklaan in het voorjaar van 2019. De Heulebeek krijgt ook een bypass nabij de Warande, om overstromingen tegen te gaan. En de oevers krijgen streekeigen groen. Uniek is dat de vallei wordt verbonden met de omgeving van het ondernemersdorp Muster in ex-staalbedrijf De Meestere, waar recent een geboortebos met 814 boompjes werd aangeplant en er onder meer ook ruimte is voor avontuurlijk spelen. Er komen ook verbindingen met het Tinekesbos, het terrein van ex-kantoormeubelproducent Mewaf en speeldomein De Warande. En belangrijk: geplande verkavelingen en woonuitbreidingen worden in het kader van de betonstop geschrapt binnen het projectgebied, om de open ruimte te behouden, want Heule is al erg verstedelijkt. Maatontwerpers en Antea Group werken verder een visie uit voor de herinrichting van de bedding van de Heulebeek en het tracé van de N50C. Er komt daar geen gewestweg, maar een fietssnelweg. De strook van 60 meter breed en 1,5 kilometer lang start aan de ring rond Kortrijk (R8), nabij het doortrekkersterrein. En loopt tot aan de Molenstraat. Er komt op die strook ook extra buurt- en wijkgroen, die op de Heulebeekvallei aansluit. 'Monument in ontwikkeling' is tot slot bezig met de opmaak van een beheersplan voor het beschermd dorpsgezicht rond Preetjes Molen. (LPS)