24 nieuwe jobs bij de politiezone Vlas

Op korte termijn in te vullen bij de politiezone Vlas (Kortrijk/Kuurne/Lendelede): 24 jobs!
Politiezone Vlas Op korte termijn in te vullen bij de politiezone Vlas (Kortrijk/Kuurne/Lendelede): 24 jobs!
Er zijn 24 aanwervingen op til in de politiezone Vlas. Een noodzaak, want het takenpakket is er de jongste jaren niet kleiner op geworden. Het extra personeel komt er na een bevraging van alle afdelingen. Het aantal medewerkers groeit tot 261. In theorie, volgens de vastgelegde personeelsnorm, zouden dat er 271 kunnen zijn.

De politieraad zette maandagavond het licht op groen voor het uitschrijven van de 24 vacatures. Het merendeel daarvan zal ingenomen worden door politiemensen maar er zijn ook burgerfuncties in te vullen op het vlak van administratie, ICT en juridische zaken. “Allerlei factoren maken dat van ons steeds meer inzet gevraagd wordt en dus heb je ook extra mensen nodig”, zegt korpschef Filip Devriendt. “Het cameranetwerk moet opgevolgd worden. We zetten meer in op verkeersveiligheid, niet alleen door gerichte snelheids- en alcoholcontroles maar ook via de fietsstraten. Ook het stijgend aantal evenementen brengt meer werk met zich mee. Een goed voorbeeld daarvan is wat we presteerden in het kader van De Warmste Week.”

Achterban geraadpleegd

Om te weten wat de pijnpunten zijn, werden alle afdelingen van de politiezone bevraagd. Op basis daarvan werd beslist om 24 extra mensen aan te nemen. Daarmee komt de bezetting bij Vlas op 261 medewerkers. Dat zijn er volgens Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) nog altijd 10 te weinig om de formatienorm te halen. Vermeersch hekelde maandag nog het tekort aan medewerkers in de politiezone Vlas. “Het is al moeilijk om plaatselijk alle taken naar behoren te vervullen met het huidig kader”, stelt hij. “Daarbovenop komt ook nog eens de samenwerking WVL4 waarbij Vlas samenwerkt met de zones RIHO, Westkust en Polder. Dat impliceert onder meer dat mensen van bij ons aan de kust zullen ingezet worden om het probleem van de illegale migratie aan de grens aan te pakken.” Wie bij de politiezone Vlas wil komen werken, kan vanaf deze week solliciteren via list.pz.vlas.prs@police.belgium.eu.